22 június 2011, 14:59

Első ízben tartanak ülést Moszkvában Európa vallási vezetői

Első ízben tartanak ülést Moszkvában Európa vallási vezetői

Az emberiség jövőjéért nemcsak a politikusok, hanem a vallási felekezetek vezetői is felelősek. Ezért van szükség arra, hogy a világ valamennyi egyháza együttesen rendezze az aktuális problémákat.

Az emberiség jövőjéért nemcsak a politikusok, hanem a vallási felekezetek vezetői is felelősek. Ezért van szükség arra, hogy a világ valamennyi egyháza együttesen rendezze az aktuális problémákat. Erre a következtetésre jutottak a Vallási Vezetők Európai Tanácsa ülésének vezetői. A felekezetek képviselői ezekben a napokban Moszkvában üléseznek, hogy kidolgozzák a jelenkori világ kihívásai elleni harc egységes mechanizmusát.

A Vallási Vezetők Európai Tanácsa viszonylag fiatal szervezet. 2002-ben jött létre az ENSZ keretei között. A Tanácshoz keresztények, muzulmánok, izraeliták, buddhisták és más felekezetek képviselői tartoznak. A szervezet most először tart találkozót Moszkvában. „Számunkra nagyon jelentős dolog, hogy  itt vagyunk,a Megváltó Krisztus székesegyházban. Látjuk az újjászületett és erős orosz ortodoxiát, amelynek  hangjára odafigyelünk” – jelentette ki Gunnar Stolset püspök, a Norvég Lutheránus Egyház feje.

   A fő témák: a mai ember jogai és szabadságjogai, a vallási értékek megőrzése. A moszkvai pátriárkai hivatal már több éve foglalkozik a témákkal és aktív párbeszédre hív fel. Az Orosz Ortodox Egyháznak nagy tapasztalata van ezeknek a témáknak az átgondolásában, és kész ezeket a tapasztalatokat megosztani más felekezetekkel is- jelentette ki Kirill, Moszkva és egész Oroszhon pátriárkája.

   A vita résztvevői arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenkori tudatban az anyagi világ csábításai, a fogyasztói szemlélet a döntő. Mindez hazug értékeket sugall, amelyeket olykor igazinak igyekeznek beállítani. A szellemi tényező más nem domináns, a vallások az élet „útszélére” kerültek. Példaként említették a keresztényfóbiát, ami az Orosz Ortodox Egyház képviselői szerint nemcsak a muzulmán országokban jelentkezik, ott is, ahol a kereszténység mindig is hagyományos vallás volt.

   A felekezeti vezetőknek közösen kell kiállniuk a vallási erkölcsiség mellett, másképp a világ megfeledkezhet a hitről és a szellemiségről – jelentette ki Kirill pátriárka.

   - A szellemi önmegsemmisítés szétszakítja az emberek  kapcsolatait  a vallási örökséggel,  veszélyezteti az egész európai civilizáció fennmaradását. Megszakad a kapcsolatunk a forrásokkal, az alapeszmékkel, amelyekre épül az egész európai civilizáció és kultúra. Természetesen, ezt az elgondolást mi most nem tudjuk ajánlani a nem hívő embereknek. De legalább a vallási közösségekben meg kell őriznünk az alapértékek sérthetetlenségét.

  

 

 

  •  
    és megosztani