23 március 2011, 20:58

Moszkva-Brüsszel, videó híd: a líbiai helyzet. Hogyan tovább?

Moszkva-Brüsszel, videó híd: a líbiai helyzet. Hogyan tovább?

Moszkvában megtartották Oroszország és Brüsszel szakértőinek videó konferenciáját, ahol megpróbáltak választ keresni a kérdésre: mivel fenyegeti Európát, ha bebonyolódik a fokozódó líbiai konfliktusba? Az, ami ott történik, nem forradalom, hanem lázadás – véli az orosz közel-keleti intézet elnöke Jevgenyij Szatanovszkij.

- Ha valaki győz és elér valamit, az forradalom. Egyelőre azonban az ott történteket lázadásnak minősíthetjük. Európa belegabalyodik egy súlyos katonai konfliktusba. Azonban az új gyarmatosításnak szemmel láthatóan nincs elég ereje.

Méghozzá nincs egységes szerv sem, amelyik koordinálná a hadművelet menetét és felelne az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozatának teljesítéséért. Ez szomorú következményekhez vezet – fejti ki véleményét Borisz Dolgov, az orosz keletkutatási intézet szakértője.

- A rakétabelövések és bombázások következtében békés lakosok vesztik életüket – azok, akiket eredetileg meg akartak menteni. Ezt értik a Szervezet tagjai is. Most, hogy megdöntsék Kadhafit, szárazföldi hadműveletet kell elkezdeni, bevetni katonaságot Líbia területére. Ez azonban ellentmond a Biztonsági Tanács határozatában előirányzottaknak. A líbiai katonai beavatkozás még egy következménye lehet – Borisz Dolgov véleménye szerint – a muzulmán világ egy részének és egyes Európában élő muzulmán szórványoknak a radikalizálódása.

A líbiai szituáció kiélezte az EU egyik fő problémáját – a multikulturális társadalom válságát – gondolja Dmitrij Danyilov. Az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézete európai biztonsági osztályának vezetője.

- - A multikulturalizmus válsága csak tovább fog mélyülni. A radikalizálódás elkerülhetetlen. Elsősorban ez Nyugat ellen, Európára irányul. Egyetértek azzal, hogy az extrémizmus, a terrorizmus új hullámára kell számítani.

A líbiai, a kaukázusi, az algériai, a jemeni válság táplálja az extrémizmust és bonyolultabbá teszi a radikalizálódás problémáját Európában – ez Claude Monike, a stratégiai felderítés és biztonság európai központja elnökének a véleménye. A Brüsszellel kialakított élő kapcsolat során fejtette ki nézőpontját:

- A fő probléma továbbra is Kadhafi. Elvesztette legitimitását és nem maradhat tovább hatalmon, mert rettenetes bűncselekményeket követett el saját lakossága ellen. Teljes megértéssel és tisztelettel viseltetek a Líbiával kapcsolatos orosz állásponttal szemben. Amikor annak idején Oroszország tett bizonyos lépéseket a szélsőségesek ellen a Kaukázuson, a Nyugat ezt az emberiség elleni bűncselekménynek nevezte. Most pedig, amikor a Nyugat ugyanilyen módon próbálja megoldani a problémákat a keleti radikalizmussal, ezt rendben levőnek kell tartani.  

  •  
    és megosztani