11 március 2011, 12:51

Anna Ioannovna: józan nő a trónon

Anna Ioannovna: józan nő a trónon

A kurzemei herceg özvegye, IV. Iván cár lánya és Nagy P

A kurzemei herceg özvegye, IV. Iván cár lánya és Nagy Péter unokahúga, Anna érett korban foglalhatta el az orosz trónt 1730-ban csupán a körülmények szerencsés összejátszásának köszönhetően. A nagyméltóságok egy csoportja által alakított Legfelsőbb Titkos Tanács az ifjú uralkodó, II. Péter halála után meghívta Annát az orosz trónra, korlátozott jogkörű uralkodóként. A cárnő azonban, feloszlatva a titkos tanácsot, megkaparintotta a teljhatalmat.

Anna Ioannovna aligha sorolható a legjobb Romanov-házi uralkodókhoz. Eléggé sajátos, babonás cárnő volt, aki az udvari bohócok társaságát és a vadászatot kedvelte.

Számos orosz cártól és cárnőtől eltérően Anna Ioannovna nagyon mérsékelten fogyasztotta szeszes italokat, a józanság elkötelezett híve volt. Ennek ellenére a cárnő sör és kisebb mennyiségű magyar óbor fogyasztásával kezdte napját. Állítrólag ifjú férje, Frigyes Vilmos herceg szomorú példája hatott rá. A herceg Pétervárban iszákoskodott, ami annyira megviselte egészségét, hogy útközben, Oroszországból Kurzemébe tartva, meghalt.

Így nem csoda, hogy Anna Ioannovna udvari lakomái nagyrészt alkoholmentesek voltak. Csupán a cárnő trónralépése évfordulóján – január 19-én – tettek kivételt. Ilyenkor a cári palotában az uralkodót felköszöntő nemesek térden állva egy-egy pohár magyar bort ürítettek.

A cárnő nagyon kedvelte a kvászt, amelyet az uralkodó kérésére az udvari bohócnak, Mihail Golicin hercegnek kellett azonnal Anna Ioannovnának átnyújtania. A „kvászmesternek” címzett Golicin amiatt jutott udvari bohóc sorába, hogy a cárnő akarata ellenére egy katolikus olasz nőt vett feleségül.

Anna Ioannovna uralkodása idején óriási összegeket költöttek különféle vidámságok megrendezésére. A bálok és az udvartartás költségei a hadsereg és haditengerészet költségvetésének a tízszeresét tették ki. Az alattvalók és külföldiek minden képzeletét felülmúló pompás bálokat és lakomákat  szervező Anna Ioannovna magánéletében rendkívül szerény és mértéktartó volt. Mélyen vallásos asszonykét szigorúan betartotta a böjtöket. Általában még reggeli nyolc óra sem volt, amikor a cárnő már felkelt. Ima és könnyű reggeli után kilenc óra tájt Anna Ioannovna meghallgatta a legfrissebb pletykákat és hozzálátott az állami ügyek intézéshez. Azonban a cárnőnek kevés ideje maradt az állami ügyekre, hiszen napját nagyrészt a kártyázás, csevegés, pletykázás és vadászat töltötte ki. Délben Anna belső lakosztályán ebédelt kegyence, Ernst Johann Biron családja társaságában.

Díszebédet a cárnő csupán nagy ünnepek alkalmával adott. Ilyenkor teljes cári díszben egy nagyszerű baldachin alatt trónolt. Általában ugyanabban a teremben pompás asztalt terítettek meg a főméltóságok, főpapság, külföldi diplomaták számára. Vacsorára Anna kevés ételt fogyasztott, lefekvés előtt sokáig imádkozott és éjfél előtt nyugovóra tért. És ez így ment napról-napra.

  •  
    és megosztani