2 március 2011, 16:40

Jurij Poljakov: „Gyakrabban kell tanácsot kérni a kultúra nagyjaitól…”

Jurij Poljakov: „Gyakrabban kell tanácsot kérni a kultúra nagyjaitól…”

A neves orosz író, az orosz elnök mellett létesített, a kult

A neves orosz író, az orosz elnök mellett létesített, a kultúra és művészet ügyeiben illetékes tanács tagja, Jurij Poljakov interjút adott az Oroszország Hangjának  Dmitrij Medvegyev orosz elnök és a kultúra nagyjai március 3-án esedékes találkozója előestéjén.

Az államfővel rendezett találkozókon  megvitatandó problémák köre általában eléggé széles. Jurij Poljakov véleménye szerint azonban jelen pillanatban  a legnagyobb probléma, hogy hiányzik az értelmes állami politika a kultúra terén.

„Míg a szovjet hatalom idején ilyen politikából túl sok volt és ez a politika feszélyezte a kultúra művelőit, addig most ilyen politika gyakorlatilag nem létezik – hangoztatta  az író. – Nem is a finanszírozás jelenti a fő problémát, hanem az, hogy   nem gondolták át, nem jelölték ki a kulturális élet és az állam, a társadalom léte közötti kapcsolatrendszert, hogy azok csak önmagukban léteznek.”

Közben egész sor probléma érlelődött ki, amelyeknek megoldása elsősorban az államtól függ – véli Jurij Poljakov.  Így, például,  abszolút nincs átgondolva az orosz kultúra és az  Oroszországot benépesítő népek kultúrája kölcsönös hatása. Hiányzik az irodalmi műfordítás rendszere. A kereskedelmi kiadóknak ez nem hoz nyereséget. Az állam feladata a szövetség szilárdítása, méghozzá nem csak adminisztratív szinten, hanem a kultúrában is. Hiszen egy kisebb nép számára az író jeles személy, mivel nyelvőr. A nyelv a nép kódja, és e kód elvesztésével a nép is fokozatosan eltűnik.

További kérdés, amelyik kapcsán a hatalomnak meg kell hallgatnia a kultúra művelői véleményét, az orosz oktatási reform – véli Jurij Poljakov. „Én személyesen aggasztónak tartom a humán tényező  kimosódását az oktatásból” – mondja az író.

Jurij Poljakov nagyon fontosnak tartja, hogy a Dmitrij Medvegyevvel rendezendő találkozón a kultúra nagyjai vitassák meg a nemzeti tolerancia problémáját. A probléma különlegesen életszerű lett az utóbbi évtizedekben a vándorlási áramlatok felerősödésével az országban.

„Különböző kulturális sztereotípiák, etnikai magaviseleti sztereotípiák keveredését  abszolút nem készítette elő felvilágosító tevékenység – jegyzi meg Jurij Poljakov. – Egyrészt, toleráns embereket kell nevelni és minél több ismeretet adni az Oroszországban lakó népek sajátosságairól, múltjáról, bálványaikról – ez nagyon fontos. Másrészt, nem szabad etnikai vákuumnak tekinteni az oroszokat, az oroszoknak vannak saját érdekeik, saját sérelmeik. Ez nagyon bonyolult, nagyon kényes probléma. És a hatalomnak kétségtelenül nem politológusok, hanem kifejezetten a kultúra művelői tanácsát kell kikérni ezen a téren. A kultúra nagyjaitól egyébként is gyakrabban kell  tanácsot kérni.”

Oroszország, irodalom, állam, kulturális politika, Kultúra
  •  
    és megosztani