17 február 2011, 14:24

A jóság sokféle módon nyilvánulhat meg

A jóság sokféle módon nyilvánulhat meg

A nemzetközi jótékonysági szervezetek kezdeményezésére február 17-ét a jóság spontán megnyilvánulása napjának nyilvánították (Random Act of Kindness day).

A nemzetközi jótékonysági szervezetek kezdeményezésére február 17-ét a jóság spontán megnyilvánulása napjának nyilvánították (Random Act of Kindness day). Oroszországban  a jótékonyságnak  nagy hagyományai vannak. Kezdetben a jó ügyek központjai a kolostorok voltak, amelyek befogadták az árvákat és a betegeket, építettek kórházakat, tanítottak írni-olvasni. Fokozatosan a társadalomban mind szélesebb körűen elterjedt az önzetlen segítség gondolata. A XX. század elején csupán Moszkvában 628 jótékonysággal foglalkozó intézmény volt, amelyek fenntartását anyagilag támogatta a cári család, a kereskedők és az értelmiség. És ez így volt egész Oroszországban. Az októberi forradalom után a hagyomány megszakadt, és csak az 1990-es években, már az új Oroszországban éledt fel. Napjainkban több ezer jótékonysági szervezet működik országunkban. Ezek a szervezetek segítenek a gyermekek gyógyításában, gondoskodnak az idősekről, szociális és oktatási projekteket valósítanak meg. Az utóbbi időben élesen vetődik fel a bevándorlók  problémája: a közel és távol-külföld országaiból sokan keresnek munkát és jobb életet Oroszországban. Gyakran ezek az emberek a szociális és a fegyveres konfliktus övezetéből menekültek el. Több mint húsz éve segíti őket a „Polgári támogatás” nevű bizottság, amely megszervezi számukra az egészségügyi ellátást és segít az elhelyezkedésben is. Ennek a jótékonysági szervezetnek Szvetlana Gannuskina a vezetője.

   - A jóság annak is jó, aki kinyilvánítja, és annak is, aki iránt megmutatkozik. A jótékonysági alapítványok és szervezetek a társadalom életének olyan területein működnek, ahol nem elégséges az állami támogatás. Ezért is nagyon fontos a mi tevékenységünk.

   De nemcsak szervezetek és alapítványok foglalkoznak jótékonysággal. Konkrét példa erre  a múlt nyári oroszországi  tűzvészek, amikor  nagyon sokan nyújtottak segítséget a károsultaknak. Voltak, akik  segítettek a tűzoltásban,mások gyűjtést rendeztek a károsultak számára. Akadtak, akik menedéket nyújtottak azoknak, akik otthona a tűz martaléka lett.

 A jótékonyság nem feltétlenül átfogó. Minden embernek van lehetősége arra, hogy kinyilvánítsa érzelmeit, végezzen mások érdekében jó és hasznos ügyeket. Sokszor elegendő, ha rámosolygunk a másik emberre. A jóság napjának kigondolói szerint itt az önzetlenségen van a hangsúly. Az ünnep jelszava lehetne Mark Twain  híres amerikai író kijelentése: A jóság az, amit lát a vak és meghall a süket.

 

 

 

  •  
    és megosztani