13 január 2011, 14:53

Ukrajna megszabadul a "narancsos" forradalom örökségétől

Ukrajna megszabadul a "narancsos" forradalom örökségétől

Sztyepan Bandera többé nem Ukrajna hőse. Viktor Juscsenko volt  elnök rendelet

Sztyepan Bandera többé nem Ukrajna hőse. Viktor Juscsenko volt  elnök rendeletét érvénytelennek nyilvánították. Ukrajna legfelsőbb adminisztratív bíróságának döntése végleges és nem fellebbezhető meg.

   Bandera a nacionalista mozgalom egyik vezéralakja. Ő irányította az ukrán nacionalisták szervezetét (OUN) a negyvenes években és az ötvenes évek elején. Ellentmondásos Bandera megítélése. Ukrajna nyugati részén a nacionalisták szemében ő az eszmei hős, aki nélkül elképzelhetetlen a függetlenségi küzdelem. .Az ukrán nép többsége számára azonban bűnöző, aki kompromittálta magát a német nácikkal való együttműködéssel.

   A II. világháború idején az ukrán nacionalistákból verbuvált katonai alegységek segítettek a német fasisztáknak abban, hogy a megszállt területeken bevezessék az „új rendet”. A Nachtigall és Roland diverziós és felderítő zászlóaljak, az ukrán felkelő sereg (UPA) és mások véres nyomokat hagytak Ukrajnában. Tízezrek - lengyelek, csehek, szovjet polgárok – beleértve az ukránokat - váltak áldozataikká – emlékeztet Alekszej Vlaszov, a posztszovjet térséget tanulmányozó központ vezérigazgatója.

   - A véres erőszakos akciók sora, az SS csapatokhoz tartozó ukrán nacionalisták zászlóaljainak tettei, a terror, amit már a háború végén bontakoztattak ki a nyugat-ukrajnai területeken, Bandera lelkiismeretét terheli. Az ukránok döntő többségének a szemében ő semmiképpen sem tarhatott igényt Ukrajna hőse címére. Megjelenése ebben a csoportban politikai kihívás.

  Bandera heroizálását az ukránok milliói úgy fogták fel, mint  azok kicsúfolását, akik a fasizmus ellen harcoltak, mint a hóhérok kezétől elesettek emlékének meggyalázását.

  A tiltakozás egyre nagyobb lett. Az új hatalomnak ezzel számolnia kellett .De a józan ész is azt diktálta, hogy felül kell vizsgálni a korábbi elnök,Viktor Juscsenko döntését. A mostani bírósági  határozat mindent a helyére tett. Nem lehet a történelmet átírni egyik vagy másik politikai erő kénye-kedvére – véli Vagyim Kolesznicsenko, az ukrajnai parlament képviselője. Ha valaki bűnöző, áruló és gyilkos, akkor az is marad, függetlenül attól, hogy milyen elgondolásai voltak.

 

  •  
    és megosztani