12 január 2011, 20:07

START-szerződés: ratifikáció módosításokkal

START-szerződés: ratifikáció módosításokkal

Az orosz parlament alsóházának képviselői kara teljes egé

Az orosz parlament alsóházának képviselői kara teljes egészében felkészült a hadászati támadófegyverekről szóló orosz-amerikai START-szerződés ratifikálására. Igaz, a vonatkozó törvényjavaslatban komoly módosításokat kívánnak foganatosítani.  Az amerikai kongresszus a múlt év végén az okmányt egy melléklettel bővítette ki, ami arra ösztönözte az orosz honatyákat, hogy 11 oldalas módosítással toldják meg a dokumentumot. Az orosz módosítások eredményeként a Moszkva és Washington közti erőegyensúlynak helyre kell állnia, ami megfelel a szerződés eszmeiségének – jegyzik meg a   törvényhozók. Konsztantyin Koszacsov szavai szerint Oroszország kiléphet a START-3 szerződésből, ha az Egyesült Államok megszegi a szerződés tételeit. Újabb fegyverzetek kifejlesztése nem bonthatja meg a két szuperhatalom paritását. Így, az Egyesült Államok által kialakítandó rakétavédelmi rendszer nem lépheti túl azt a határt, amelyen túl Moszkvának kételyei merülhetnek fel az orosz hadászati csapatok hatékonyságában. Ellenkező esetben Oroszország fenntartja magának a START-szerződés felülvizsgálásának jogát – hangoztatta Konsztantyin Koszacsov.

„A legelső és fő  feltétel az, hogy az Egyesült Államoknak tiszteletben kell tartania az aláírt START-szerződés tételeit. A második –  az Egyesült Államok   egyoldalúan fejleszt olyan rakétavédelmi rendszereket, amelyek minőségileg befolyásolják a helyzetet ezen a téren és lényegesen megbontják az Orosz Föderáció biztonságát és védelmi képességét. Mi rögzítjük a hadászati támadó és hadászati védelmi fegyverek, a hadászati támadó fegyverek és a rakétavédelem közt fennálló szerves kapcsolatot. Rögzítjük, hogy a szerződés hatálya kiterjed bármilyen új hadászati fegyverfajtára, beleértve a nem nukleáris felszereltségűeket is. Többek között, ami azt illeti, hogy Oroszország  állítólag ellenőrizetlenül és egyoldalúan telemetriai információkat szolgáltat az amerikaiaknak, ez nem igaz.  Oroszországgal való egyeztetés nélkül nem lesz semmilyen telemetriai információcsere, nem lesz semmilyen hozzáférés  a nukleáris objektumokhoz. Mi teljes mértékben védelmezzük Oroszország nemzetbiztonsági érdekeit.”

A törvénytervezetben eszközölt módosítások figyelembevétele után az Állami Duma külügyi bizottsága javasolta az alsóháznak a törvénytervezet elfogadását második olvasatban. A parlamenti képviselők meg fogják vitatni ezt a  kérdést január 14-én. Az Állami Duma és a Szövetségi Tanács két héten belül véglegesen ratifikálja a szerződést.

Megjegyzendő, hogy az új szerződést 10 évre kötötték. A két fő játékos közötti rakéta-nukleáris paritás fontos az egész világnak – vélik a  szakértők. Az egyezmény kulcsszakaszt jelenthet a globális cél – a teljes nukleáris leszerelés – felé  vezető úton.

  •  
    és megosztani