4 január 2011, 18:05

A Russzkij Mir eredményes tevékenységet folytat

A Russzkij Mir eredményes tevékenységet folytat

A Russzkij Mir (Orosz Világ) alapítvány az óesztendőben több száz nagyszabású programot valósított meg a világ  több tucat országában.

A Russzkij Mir (Orosz Világ) alapítvány az óesztendőben több száz nagyszabású programot valósított meg a világ  több tucat országában. Ez az orosz társadalmi szervezet, amelyiket az orosz nyelv és kultúra külföldi terjesztése céljából hozták létre,  fennállásának  három éve során tekintélyes nemzetközi hírnévre tett szert.

Az orosz világ ötödik legelterjedtebb nyelve, és a Russzkij Mir alapítvány legfontosabb feladatának tekinti az orosz nyelv nemzetközi pozícióinak szilárdítását, ezért projektjei az „Oroszország iránt érdeklődő emberek globális civilizációjának” szólnak. Az Oroszország Hangjának adott interjújában az alapítvány vezetője, Vjacseszláv Nyikonov politológus elmondta:

„Jelenleg a Russzkij Mirnak 66 központja van a világ vezető egyetemein és könyvtáraiban, aminek köszönhetően sok ember foglalkozhat orosz nyelvel, orosz történelemmel, orosz kultúrával, egyszóval,  ruszisztikai kutatásokkal. Programot fejlesztettünk a különböző országoknak szóló orosznyelv-tankönyvek alkotása terén, megrendeztük az immár negyedik  nemzetközi Orosz Világ-közgyűlést és külföldi orosziskolákban oktató tanárok kongresszusát.”

Egyébként a külföldön élő orosznyelv-oktatókat egy speciális program keretében támogatja a Russzkij Mir. Az alapítvány összesen több mint 300 ösztöndíjas programot valósít meg. A múlt év legnagyobb ilyen programját a második világháborúban a hitleri Németország feletti győzelem 65. évfordulója nemzetközi megünneplésének szentelték. A „Szív emlékezete” programban 36 ország honpolgára vett részt. A Russzkij Mir központjaiba háborús visszaemlékezéseiket, illetve  hozzátartozók elbeszéléseit, azonkívül a háború idejéből származó emléktárgyakat, családi archívumokból származó fényképeket, hanganyagot, videofilmeket küldtek be.

Azonkívül a Russzkij Mir alapítvány tevékenységében hangsúlyt kapott az „orosz ajkú civilizáció” intellektuális erőinek összefogása – folytatja Vjacseszláv Nyikonov.

„Az „Intellektuális erők visszatérése” programot emelném ki. Oroszország feladatának tekinti az átfogó modernizációt, és természetesen számítania kell – és számíthat is – azoknak a honpolgároknak az együttműködésére, akik az előző években külföldre utaztak, jobb sorsot keresve és most a világ tudományos elitjét alkotják, de sajnos, nem járulnak hozzá Oroszország innovációs fejlesztéséhez. Ki kell építeni a  kapcsolatokat a külföldi orosz diaszpórákkal  - ez az az egyik nagy feladat, amelyiknek teljesítéséhez aktívan hozzáláttunk.”

A Russzkij Mir már megszabta a feladatokat a közeljövőre. 2011-ben többek között az orosz Jurij Gagarin első űrrepülésének 50. évfordulója kerül homlokterébe. „Ennek a  témának nagy és nagyon komoly programot szentelünk – jegyezte meg Vjacseszlav Nyikonov, – hiszen éppen orosz szó hangzott el először a világűrben.”

  •  
    és megosztani