30 december 2010, 11:56

Új biztonsági törvény: válasz az új kihívásokra és veszélyekre

Új biztonsági törvény: válasz az új kihívásokra és veszélyekre

A 21. század reáliái megváltoztatták államunk tevékenységének irányát a biztonság szavatolásában.

A 21. század reáliái megváltoztatták államunk tevékenységének irányát a biztonság szavatolásában. Mindezt figyelembe veszi az új törvény, amelyet Dmitrij Medvegyev elnök írt alá. A korábbi, 1992-es törvény már nem felelt meg a jelenkori követelményeknek – mondta az Oroszország Hangja Rádiónak adott interjújában Alekszandr Gurov, az Állami Duma képviselője.

    - Ez alatt az idő alatt megváltoztak mind a belső, mind pedig a külső fenyegetések. Megváltozott az egész politikai és gazdasági rendszer. Ezért került elfogadásra a biztonsági törvény, amelyben ezeket a változásokat figyelembe veszik összhangban a jelenkori kihívásokkal és veszélyekkel. A dokumentum felsorolja az országunk számára meglevő veszélyforrásokat és a reagálás módját. Az utóbbi években gyakoribbakká váltak a természeti és a technogén katasztrófák, elvileg új problémák keletkeztek a más országokkal és tömbökkel való kapcsolatokban.

   A külpolitika terén a fő feladatnak az Oroszországi Föderáció szuverenitásának és területi integritásának védelmét nevezik meg, valamint az orosz állampolgárok törvényes jogainak védelmét külföldön. Oroszország erősíti kapcsolatait stratégiai partnereivel, részt vesz a nemzetközi szervezetek tevékenységében, és aktívan elősegíti a konfliktusok rendezését. A dokumentumban előirányozzák a kalózkodás és a nemzetközi terrorizmus elleni harc szükségességét, a kábítószerek előállítása és terjesztése elleni küzdelmet.

   Az új törvény figyelemmel van az oroszországi társadalom életének olyan tényezőire, mint a xenofóbia és a nacionalizmus erősödése,   előírja az adekvát reagálást ezekre a jelenségekre. Ugyanakkor pontosan megfogalmazódik, hogy a biztonság szavatolásának alapelve: az emberi jogok és szabadságjogok biztosítása. A megelőző intézkedéseket valamint az államhatalmi szerveknek a társadalmi szervezetekkel és a polgárokkal való együttműködését a törvény prioritásként írja elő.

   A szakértők egyetértenek abban, hogy az új törvény segít az állami szervek munkájának pontos megszervezésében a jogrend biztosítása érdekében a gazdaságban, a szociális szférában és egészében véve a társadalomban.

 

 

 

 

  •  
    és megosztani