17 december 2010, 16:38

Amerikai szenátus: „gyilkos” módosítások a START szerződéshez

Amerikai szenátus: „gyilkos” módosítások a START szerződéshez

Az amerikai szenátusban folynak a viták a hadászati támadó fegyverzetek témájában Oroszországgal kötött új szerződésről (START).

Az amerikai szenátusban folynak a viták a hadászati támadó fegyverzetek témájában Oroszországgal kötött új szerződésről (START). A demokraták időben figyelmeztették opponenseiket, hogy készek megvitatni velük az ésszerű módosításokat a START szerződés ratifikálásával kapcsolatos határozatot illetően. Ugyanakkor nem engedik, hogy a szerződés szövegében tegyenek módosításokat.  Éppen ezért „meggyilkolhatja” a szerződést az a módosítás, amely a dokumentum bevezető szakaszát érinti, ott ahol utalnak a hadászati támadófegyverzetek és a védelmi fegyverzetek közötti kapcsolatokra. Hiszen a szerződés szövege: bonyolult tárgyalások és kompromisszumok eredménye. A szöveg bármely megváltoztatása minimálisan  a megismételt egyeztetéshez vezetne.

   A dokumentum bevezető szakaszában minden eléggé szabad megfogalmazású – mondta Alekszej Arbatov, az Orosz Tudományos Akadémia Világgazdasági Intézete Nemzetközi Biztonsági Központjának igazgatója.

   - Ezt lehet amerikai és orosz módra is értelmezni. Azaz a feleknek megvan bizonyos szabadságuk a megfogalmazás interpretálásához. Mit jelent a hadászati támadó és a védelmi fegyverek közötti kölcsönös kapcsolat? Oroszország ezt úgy értelmezi, hogy a hadászati fegyverzetek csökkentése igényli a védelmi fegyverzetek korlátozását is. Nem lehet növelni a védelmi fegyverzetet, amennyiben  csökkentjük a támadó fegyvereket. Az amerikaiak  értelmezése ezzel homlokegyenest ellenkezik. Ők azt mondják: a kölcsönös kapcsolat azt jelenti, hogy minél inkább csökkentjük a hadászati fegyverzeteket, annál inkább támaszkodunk a védelmi rendszerekre. Természetesen nem egymás ellen, hanem ellenkezőleg: együtt a harmadik országok ellen. A szerződés bevezető szakasza megengedi az ilyenfajta kettős értelmezést. Érthető, hogy miért van ez így. Mert másképp nem lehetett volna megállapodni. Szándékosan hagytuk meg ezeket a diplomáciai és jogi kétértelműségeket, annak érdekében, hogy megköthessük a szerződést. A következő szakaszon már komolyan el kell igazodnunk e kölcsönös kapcsolatot illetően. Hogy ne két, egymással ellentétes, hanem a kompromisszumok alapján kidolgozott egyetlen, egységes álláspont legyen.

  Úgy tűnik, a szerződés bevezető szakasza körül keletkezik a fő vita. Ugyanakkor, a helyi szakértők értékelése szerint  nemigen van esélye annak, hogy megszavazzák a „gyilkos” módosításokat. Egyelőre azokat még nem is vitatták.

   Mindenesetre Obama kormányzata mindent megtesz annak érdekében, hogy még az idén ratifikálják a START szerződést. Ha a szenátus a szerződés vitáját átteszi a következő évre, akkor a ratifikációval nagy problémák lehetnek. Január 3-ától megkezdi a munkát a kongresszus új választmánya, ahol jóval erősebbek a republikánus pozíciók, mint a jelenlegiben. Ismeretes, hogy a republikánusok a választás előtt is gátolták a kormányzat számos kezdeményezését, a szenátus új választmányával  Obama kormányzatának még nehezebb lesz együttműködnie.

 

 

 

 

  •  
    és megosztani