9 december 2010, 19:42

A posztszovjet térségben az integráció ütemesen fejlődik

A posztszovjet térségben az integráció ütemesen fejlődik

Az Eurázsiai Gazdasági Közösség vezetőinek moszkvai tal

Az Eurázsiai Gazdasági Közösség vezetőinek moszkvai találkozóján igazi áttörést jelentő döntések születtek az integráció terén. Csütörtökön Fehéroroszország, Kazahsztán és Oroszország elnöke bejelentette, hogy létrehozták az Egységes Gazdasági Térség (EGT) szerződéses-jogi bázisát.

Fehéroroszország, Kazahsztán és Oroszország  az Eurázsiai Gazdasági Közösség keretében és  egészében a posztszovjet térségben az integrációs folyamatok  mozdonyaként lépnek fel. 2007-ben szerződést kötöttek a vámunió kialakításáról. A szerződésben foglaltakat az idén léptették életbe, aminek köszönhetően sikerült felszámolni a három ország közötti vámhatárokat. Az Egységes Gazdasági Térség a közösség keretében folyó integráció minőségileg újabb szakaszát jelenti, hiszen előirányozza az áruk, szolgáltatások, a tőke, a munkaerő szabad áramlását, valamint az egyeztetett makrogazdasági és pénzügyi politikát.

Moszkva, Minszk és Asztana olyan tempót vett, amely egészen elképesztő. Egypár év kellett csupán, hogy meghozzák a politikai döntést, egyeztessék a rendkívül bonyolult dokumentumokat és beindítsák az integrációs mechanizmusokat.  A hasonló utat választó európai országoknak erre több évtized kellett. Így érthető az orosz elnök elégedettsége.

„Hétmérföldes léptékkel haladunk a  kitűzött cél – a vámunió fejlesztése és az Egységes Gazdasági Térség kialakítása felé. Hiszen az idei csupán a harmadik találkozónk a „hármak” formátumában.  Mindegyik találkozónkon újabb sikereket értük el. Szeretném köszönetemet nyilvánítani mindenkinek, aki részt vett a dokumentumok kidolgozásában – ez igazi titáni munka volt terjedelmét illetően.  Amikor mindez beindult, az az érzésem volt, hogy erre évek kellenek majd. Mindazonáltal elvégeztük ezt a munkát. Kialakítottuk az Egységes Gazdasági Térség bázisát a 2010. év végéig.”

Az Egységes Gazdasági Térség teljes értékű működése 2012. január elsején várható. A három ország vezetői meg vannak győződve arról, hogy ezzel újabb lendületet adnak annak, hogy a tagországok gazdasága közelebb kerüljön egymáshoz, hogy felgyorsuljon a szociális-gazdasági  haladás,  növekedjen a nép jóléte. Oroszország, Kazahsztán és Fehéroroszország területén csaknem 180 millió ember él. Együtt a volt Szovjetunió gazdasági potenciáljának mintegy 83 %-val rendelkeznek. És ez a potenciál lényegesen megnövekedhet az integráció következtében. Azonban a tagországok nem kívánnak elszigetelődni a posztszovjet térség többi országától. Az EGT kialakításáról szóló nyilatkozat kiemeli, hogy az Egységes Gazdasági Térség és a Vámunió nyitott a csatlakozni kívánó országok előtt.

  •  
    és megosztani