3 december 2010, 16:25

1812. Egy európai háború krónikája (75. rész)

1812.                     Egy európai háború krónikája (75. rész)

Eugene de Beauharnais herceg vezette francia csapatok  és Dohturov tábornok csapatai Malojaroszlavec  környékén csaptak össze egymással. Egyébként Eugene Beauharnais herceg fia I. Miklós orosz cár lányát veszi majd feleségül, s ezzel rokoni szálak létesülnek Napóleon és a Romanov család között! Az orosz és francia történészek eltérően ítélik meg a malojaroszlaveci összecsapás tényét, de egyetértenek abban, hogy éppen a Malojaroszlavec környéki ütközet jelentette az igazi áttörést az 1812. évi háborúban. Napóleon éppen ott fogta fel abszolút világosan, hogy alábecsülte ellenfele – Sándor cár – erejét és férfiasságát.  Alábecsülte „bizantinizmusát”, azaz „ravaszságát”, amint ezt néhány évvel az események előtt mondta. Az, amit gyengeségnek tartott, vagyis a  cár hallgatását, a valóságban az orosz uralkodó erejének bizonyult. Napóleon tévedett a hadjárat további menete értékelésében. Az oroszok az ellenállást a pusztulásig folyó harcként szervezték meg, a „mindent vagy semmit” elv alapján. I. Sándor nem kívánt tárgyalásokat kezdeni a franciákkal. Tehát mindaz, amit Napóleon tervezett, helytelen előfeltételekből indult ki. Hadikampánya során Napóleon először fogta fel, hogy szerencséje elhagyta. Ezt megértette és megrettent. Környezete még mindig bízott a császár szerencsecsillagában. De a való tényállás egészen másról tanúskodott. Armand de Caulaincourt memoárjai szerint a császár attól tartott, hogy közvetlen környezetében pánik törhet ki.

A francia csapatok számára a másik tragikus körülmény csupán a malojaroszlaveci csata legelején nyílt meg Napóleon előtt. Az „orosz diszpozíció kényelmetlenségéről” volt szó. A megkezdődött esőzés miatt a Malojaroszlavecba vezető utak annyira eláztak, hogy a harcmezőre a tüzérségnek csupán egy része tudott eljutni, de az nagy nehezen. Aztán kiderült, hogy a francia lovasság nem tud kibontakozni az arcvonal teljes szélességében. Előbb az egyik, majd a másik szembenálló fél friss csapatokat kapott, így a város nyolcszor is gazdát cserélt a csata során.  Végeredményben estére a város csaknem teljes egészében kiégett. A francia tüzérség majdnem teljesen elpusztította a várost. Meg kell mondani, hogy a francia ágyúk pontosabban lőttek, mint az orosz tüzérség. Végeredményben a város feladta magát! A franciák elérték azt, amit akartak, de micsoda nagy árat fizetek érte! Ötezer halottat. Az oroszok vesztesége még ennél is nagyobb volt! A valóságban hadseregünk veszteségét eltúlozták, de Napóleon ezt nem akarata elhinni.  Számára az volt a legborzasztóbb, hogy a Dohturov vezette csapatok egyszerűen visszavonultak. Nem voltak megsemmisítve, és még mindig elállták a franciák útját déli irányban. Közben ezekben a napokban lehűlt a levegő, ami egyfajta jeladás volt a franciáknak, hogy menedéket kell keresniük a  hidegtől: vagy Oroszország  déli részén, vagy pedig a jól védett nyugati városokban. Az első variáns támadást jelentett, a második visszavonulást.

Éjszaka volt, de a császár nem feküdt le aludni. Meghallgatta a felderítők jelentését és megértette, hogy Malojaroszlavechez megérkezett Kutuzov egész serege. Bertier tábornagyot küldte szemlére venni az orosz állásokat. Visszatérve a tábornagy jelentette, hogy az orosz gyalogosk egypár ezrede képes feltartóztatni az egész francia sereg támadását. Ez patthelyzet volt. De mit lehetett tenni? Napóleon azon töprengett, hogy támadjon vagy vonuljon vissza? Nem volt biztos abban, hogy Kutuzov hajlandó lesz megvívni a  főcsatát. A csapatok fellelkesültek! Az ezredeknél több alkalommal is felolvasták Napóleon katonákhoz intézett beszédét: „Meggyűlik  a baja annak, aki utamat állja!” Most meg váratlanul kiderül, hogy mindez hazugság!

Napóleon rájött, hogy úgy a csata, mint a visszavonulás egyaránt bukást jelent. Mi lesz a világmindenség legyőzhetetlen hadvezére hírnevével? A katonai dicsőség  ide vagy oda, de a meghódított népek fellázadnak. Napóleon ezzel tisztában volt.

A nagy véráldozatokat követelt malojaroszlaveci csata bebizonyította, hogy Napóleonnak nem sikerült visszavonulásra kényszerítenie Kutuzovot, és ha mégis amellett dönt, hogy megpróbálja elérni ezt erővel, akkor a jelentős veszteság elkerülhetetlen. A sors fintora volt, hogy a  malojaroszlaveci csata után Kutuzov szintén amellett döntött, hogy többé nem ad fő csatát és abban az irányban engedi Napóleont vonulni, ahova az akar. De ezt a francia császár nem tudhatta, tábornagyai pedig eltanácsolták a kockázatos támadásoktól. Különlegesen kitűnt ebben Bertier, a régi gárda parancsnoka. Október 25-én a francia csapatok még mindig az általuk elfoglalt állásokon maradtak, Malojaroszlavectől egy félórányi útra, 25-ről 26-ra virradó éjjel pedig visszameneteltek a kalugai úton Goncsarov felé. Ez már a vég kezdete volt. Több orosz hadparancsnok ebben az időben hajlandó volt felróni Kutuzovnak lassúságát, valamint azt, hogy vajon miért nem  vívja meg Napóleon ellen a  főcsatát, de mindez hiábavaló volt! A vén táborszernagy megérezte, hogy nyílt csatában nem képes legyőzni Napóleont, viszont ravaszság tekintetében képes kijátszani a nagy korzikait.

A francia hadsereg berezinai pusztulásáig 33 nap volt még hátra.

 •  
  és megosztani