22 szeptember 2010, 14:11

Az egyoldalú szankciók gyakorlata nincs összhangban a nemzetközi kapcsolatok normáival

Az egyoldalú szankciók gyakorlata nincs összhangban a nemzetközi kapcsolatok normáival

  Szergej Lavrov aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy továbbra is megvan az egyoldalú szankciók gyakorlata, amely túllép az ENSZ Biztonsági Tanácsa keretében hozott döntéseken.

Szergej Lavrov aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy továbbra is megvan az egyoldalú szankciók gyakorlata, amely túllép az ENSZ Biztonsági Tanácsa keretében hozott döntéseken. Az orosz külügyminiszter a millenniumi fejlesztési céloknak szentelt csúcstalálkozón szólalt fel a világszervezetben.

   Az egyoldalú kényszerítő intézkedések ellentmondanak a világközösség erőfeszítéseinek, és ezt a gyakorlatot be kell szüntetni - jelentette ki Andrej Klimov, az Állami Duma  külügyi bizottságának helyettes elnöke.

   - Az Egyesült Államok és szövetségeseik, egyebek között az Európai Unióban, időnként saját szankciókat hoznak az ENSZ-ben hozott nemzetközi szankciók kiegészítésére. Ezek az országok nemzeti jogalkotásuk alapján minden bizonnyal korlátozhatják a jogkörükbe tartozó cégek és személyek tevékenységét. De a nemzetközi jog szempontjából ez nagyon kétséges dolog. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a feladata, hogy a kérdéseket egyeztesse és a döntéseket világviszonylatban elismertté tegye. Ha valamelyik ország az ENSZ döntések keretein túl cselekszik, akkor ezzel azt demonstrálja ,hogy nem tiszteli a világszervezetet, az ENSZ Alapokmányát, mindazokat a mechanizmusokat, amelyek alapján a világszervezet működik.

  Az ENSZ által hozott gazdasági szankciók mindig mérlegeltek. A szankcióknak megvannak a humanitárius határai, amelyek nem engedik, hogy az intézkedések negatív következményekkel járjanak a polgári lakosságra és a szociális, gazdasági fejlődésre. Ezeknek a figyelmen kívül hagyása nemcsak az egyes országok számára növeli a kockázatokat, hanem az egész világgazdasági rendszerre és ezzel együtt a nemzetközi biztonságra is.

    Az Egyesült Államok és néhány partnere az elmúlt években számos országot sújtott egyoldalú szankciókkal. Nem egy esetben volt ilyen Irán és Észak-Korea vonatkozásban. korábban Irak és néhány más ország esetében. Egyébként az Egyesült Államok  2003.évi  márciusi iraki invázióját is tekinthetjük egyoldalú akciónak, mert az ENSZ megkerülésével foganatosították.  Nem véletlen az sem, hogy a NATO számos befolyásos tagja akkor nem volt hajlandó a részvételre. Washington szankciókat alkalmaz más országok vállalataival szemben is, amennyiben azok üzleti kapcsolatokat tartanak fenn az Egyesült Államoknak nem tetsző országokkal.

     Mindezek mögött érezhető az a törekvés, hogy amerikai érdekeket mások érdekei fölé helyezzék, rákényszerítsék saját akaratukat a világközösségre. Az orosz külügyminiszter szerint ez a megközelítés elfogadhatatlan. Szergej Lavrov az ENSZ-ben arra hívott fel, hogy be kell szüntetni a Biztonsági Tanács döntéseinek keretein túlmenő egyoldalú szankciók gyakorlatát.

 

 

  •  
    és megosztani