31 augusztus 2010, 18:50

Oroszország, USA, EU, FÁK: Milyen tendenciák jellemzik a viszonyt?

Oroszország, USA, EU, FÁK: Milyen tendenciák jellemzik a viszonyt?

A moszkvai székhelyű Politikai-technológiai Központ vezetője, Borisz Makarenko professzor az

A moszkvai székhelyű Politikai-technológiai Központ vezetője, Borisz Makarenko professzor az  Oroszország Hangjának adott exkluzív  interjújában az Izvesztyija orosz lapban „A viszálykeltő Amerika" címmel közölt újságcikk egyes aspektusait kommentálta. A cikk Emmanuel Todd francia történésszel és politológussal folytatott nagy beszélgetést mutatta be.

 - Milyen benyomást gyakorolt Önre  a cikk? - kérdezte tudósítónk a polititológust.

- A cikk címe - „A viszálykeltő Amerika" -  már vall a fő témáról - jegyezte meg Makarenko.  - Ez a téma áthatja  Emmanuel Todd minden gondolatát.  A francia intellektuális elit körében hagyományosan  erős két emóció. Az egyik, hogy különbözniük kell az Egyesült Államoktól, kifejezésre kell juttatniuk azzal kapcsolatos elégedetlenségüket, hogy Amerika túl erős és  túl nagy hatalommal bír.  Az amerikaiak a valóságban soha nem voltak különösebben tapintatosak saját érdekeik  érvényesítésében. Ne feledjük, hogy az USA-t maguk az európaiak hívták meg  Európába a II. világháború befejezése után. Akkor  aktuális volt a kérdés: miért van szükség a NATO-ra?  A válasz a következőképpen hangzott: hogy az USA Európában, hogy Németország lent, Oroszország pedig messze legyen! Ez a formula azonban már régen elavult. Új koncepciót pedig sem az Egyesült Államok, sem az európaiak nem találtak ki. Amikor a  francia politológus azt írja, hogy az USA káoszt és zűrzavart teremt, ez csak részben igaz. A káoszt és a zűrzavart szerintem a világban az utóbbi években végbement gyökeres változások szülték, hiszen a fontos nemzetközi problémák megoldásának új stratégiáját még nem dolgozták ki. Egyetlen ország sem képes önerőből legyőzni a káoszt és zűrzavart. Oroszország, az USA, az EU, Kína és más országok kollektív erőfeszítéseire van szükség. A valóságban a világnak a nemzetközi viszonyok olyan korszerű koncepcióira van szükség, amelyek nem keltenek viszályt, nem megosztóak, hanem összefogják az országokat. Ilyen koncepció egyelőre nem született, amit Emmanuel Todd aggasztónak tart. Én abszolút szolidáris vagyok vele ebben a kérdésben.

- A francia politológus keserűen megjegyezte: Európa-szerte sokan még mindig totalitárius országnak tartják Oroszországot, ő viszont meg van győződve: helyesebb lenne „kifejletlen demokrácia" országának nevezni Oroszországot. Mit mondhat ezzel kapcsolatban?

- Demokráciánk nem lehet kifejlett, ez csak természetes, hiszen túl rövid ideje létezik - hangoztatja Borisz Makarenko. - Európa szívesen venné, ha Oroszországban erőteljesebb lenne a demokrácia felé való haladás. Ez világos. Szeretnénk csökkenteni Oroszország és az Európai Unió közötti távolságot, vagyis fokozatosan elhárítani az akadályokat viszonyunkból a humanitárius szférában, a politikában, kereskedelemben, üzletben. Oroszország és az EU további közeledése lehetséges, elérhető és kölcsönösen hasznos lehetne. Ez a véleményem.

- Az Izvesztyija hasábjain Emmanuel Todd kifejtette véleményét a FÁK jövőjéről. Meggyőződése, hogy a volt szovjet köztársaságok egymástól való eltávolodásának időszaka már a múlté. Ezentúl az integrációs folyamatok fognak felgyorsulni. Makarenko professzornak azonban más a véleménye.

- A jövőben is folytatódik az „eltávolodás", de lesznek integrációs kísérletek is - véli a professzor. Oroszország és más erőközpontok mindig versenyezni fognak egymással. Nemcsak az Európai Unióról, az Egyesült Államok van szó, hanem Kínáról is, amely fontos tényező Közép-Ázsiában. Ebben a versenyharcban Oroszország óriási előnyökkel rendelkezik: nemcsak gazdasági potenciálja van, hanem „lágy ereje" is,  ami közös nyelvet, közeli kultúrát, emberi kapcsolatokat jelent. Oroszország pozícióinak megszilárdulása a FÁK térségében bonyolult, de  szerintem  sokat ígérő feladat. A Konkurencia, igaz, eléggé nagy, de erről nem szabad megfeledkezni.

Borisz Makarenko, a Politikai-technológiai Központ vezetője megjegyezte, hogy a bonyolult helyzet ellenére Oroszország és az USA, EU és FÁK-országok viszonyának tendenciái egészében véve helyes irányban fejlődnek.

  •  
    és megosztani