23 augusztus 2010, 13:50

Furcsa játék a történelemmel

Furcsa játék a történelemmel

  Európában augusztus 23. a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak emléknapja.

Európában augusztus 23. a sztálinizmus és a nácizmus áldozatainak emléknapja. Az erre vonatkozó nyilatkozatot az Európai Parlament fogadta el a baltikumi államok, Lengyelország és más kelet-európai államok kezdeményezésére. Szemleírónk, Pjotr Iszkenderov  véleménye.

   Azok, akik egyenlőségjelet tesznek a totalitarizmus és a nácizmus a Szovjetunió és a fasiszta Németország közé. Két alapvető célt követnek: megpróbálják megalapozni - egyebek között pénzügyi és területi - igényeiket a jelenkori Oroszország iránt és levenni a felelősséget országaikról a háborús évek alatt ott elkövetett bűnökért.

   Az Európai Parlament határozatában a kiinduló pont a Molotov-Ribbentrop paktum volt, amelyet 1939. augusztus 23-án írt alá a Szovjetunió és  Németország a háborús veszély fokozódásának konkrét történelmi körülményei között. Bár a Szovjetunió és Oroszország nem egyszer - egyebek között parlamenti döntések szintjén - elítélte ennek a dokumentumnak a tételeit, és a történészek között folyik a vita a paktum tényleges szerepéről, Kelet-Európában igyekeznek "megcsinálni saját történelmüket". Ebben a történelemben Németország és a Szovjetunió egyformán hibás a II. világháborúban, és elhallgatják azokat a bűntetteket, amelyeket saját fasisztáik követtek el  Lettországban, Litvániában, Ukrajnában és a németek által megszállt más területeken.  Mentegetni, igazolni próbálják saját fasisztáikat, ez látszik a Waffen-SS baltikumi egységeinek , Sztepan Bandera  és Roman Suhevics nyugat-ukrajnai  zsiványainak dicsőítésekor, a lettországi Salapsis koncentrációs tábor, a vilniusi és a kaunasi zsidó pogromok elhallgatásakor.

   A vonal jól illik a moldovai és a romániai hatóságok azon kísérleteibe, hogy a „szovjet megszállás" emlegetésével  anyagi kompenzációt követeljenek Moszkvától, és elérjék az orosz békefenntartók kivonását a Dnyeszter-vidékről. Ugyanakkor maga Románia teljes mértékben követte Németország más szövetségeseinek példáját, igyekezett kihasználni a német katonai sikereket saját nacionalista  programjainak megvalósításához -jelentette ki Vladilen  Vinogradov, az Orosz Tudományos Akadémia Szlavisztikai Intézetének szakértője. Vinogradov  emlékeztetett, hogy a kelet-európai uralkodó elit mentalitásának ezt a sajátosságát álszövetségeseik igyekeztek és igyekeznek kihasználni.

   - A románok írják alá, amit akarnak. Hogy ebből mi lesz, azt majd eldönti a háború. Bekövetkezik a vis-major, és elfelejtik követeléseiket. Ez volt a lényeg. Németország és más nyugati államok  történelmileg ilyen politikát folytattak Közép- és Kelet-Európa viszonylatában. És az utóbbiak vezetői nagyon jól kihasználták ezt, az „erősekre" hárítva a felelősséget.

   Az áltörténelmi konstrukció szerzői elfelejtik, hogy a nácizmus elítélése a nürnbergi döntéseken alapul. Ami pedig a szovjetunióbeli totalitárius rendszert illeti, az állami megtorló irányítás gyakorlatáról van szó, amelynek  áldozataivá lett országunk minden népe. De ennek a gyakorlatnak semmi köze nincs „ az árja faj életterének kivívásához" vagy a holocausthoz. Ezért gyalázkodás egyenlőségjelet  tenni a II. világháború kirobbantásában  vétkesek és azon ország közé, amelyre a fasiszta Németország és  csatlósainak alapvető csapása irányult.

 

 

  •  
    és megosztani