30 június 2010, 16:14

Alekszandr Lukasenko: új retorikai lecke

Alekszandr Lukasenko: új retorikai lecke

Alekszandr Lukasenko belorusz elnök újabb éles kirohanásokat intézett Oroszország címére. A CNN tévécsatornának adott interjúban azt jósolja, hogy Oroszország véglegesen elveszíti Belorussziát „barátságtalan politikája" következtében.

Nem siet megbékélni a belorusz vezető, aki gyakorlatilag kiprovokálta a közelmúltban a gázzal kapcsolatos konfliktust, politikai színezetet kölcsönözve ennek. Úgy tűnhet, az incidens elvben rendeződött, a pénzügyi kérdéseket vagy megoldották, vagy a felek konstruktív tárgyalásainak fázisában vannak. Nem teljesültek Lukasenko fenyegetőzései, hogy elzárja a gázt Európa számára. Akkor minek kellett ezt a cirkuszt csinálni? Akkor válik érthetővé az elnök viselkedésének logikája, ha a köztársaságban küszöbön álló elnökválasztásokra gondolunk és arra a törekvésére, hogy összefogja a lakosságot a „külső ellenség" ellen.

A külországokkal fenntartott kapcsolatairól beszélve, Alekszandr Lukasenko azt állította, hogy Oroszország politikája (a gáz körüli szituációról van szó) siralmas következményekkel járhat magára Oroszország számára. Ezután Belorusszia elnöke már hagyományosan az EU felé fordult, mint megbízható baráthoz és partnerhez. Azonban Alekszandr Lukasenko nem korlátozta kijelentéseit csupán az Európai Unióra, és Belorusszia hű barátai közé sorolta Iránt, Venezuelát és Kínát, na meg Izraelt is, sőt az amerikai bizniszt is.

Mi váltotta ki Alekszandr Lukasenko soros kirohanásait? Ezzel kapcsolatos véleményét Alekszej Vlaszov, a posztszovjet térséget tanulmányozó Központ vezetője osztja meg az „Oroszország Hangja" rádióval.

- Az orosz-belorusz kapcsolatok témáját az utóbbi időben széleskörűen tárgyalják nemcsak a két országban, hanem a világsajtóban is. A szemleírók találgatják, mi ez: irányvonal arra, hogy Belorussziát félreállítsák a korábbi baráti és igen szoros kapcsolatoktól Oroszországgal, vagy valami bonyolult politikai játék, amelyet a belorusz vezető folytat? Azt hiszem, se ez, se az. Moszkva és Minszk között nem létezhetnek mély ellentmondások: az államokat szorosan összeköti a közös termelési lánc, illetve a geopolitikai érdekek. Népeink rokonok, testvérek. Ebből az következik, hogy ezek valószínűleg taktikai nézetkülönbségek, amelyeket Alekszandr Lukasenko nem mindig racionálisan és olykor túl impulzívan és szubjektíven használ ki.

A belorusz vezető nyilvánvalóan következetlen cselekedetei és nyilatkozatai, valamint Moszkva és Minszk kapcsolatainak egyes problémái végső soron háttérbe szorították a vitákat a szövetséges állam alkotmányos okmányáról, egységes valutájáról és hatalmi szerveiről. Mindamellett ma napirenden egy újabb, reális projekt áll - Oroszország, Kazahsztán és Belorusszia vámuniója. Belorusszia különben még nem döntött, milyen pótelőnyökhöz lehet jutni az egyesülésbe való belépésből kifolyólag.

  •  
    és megosztani