20 május 2010, 13:44

Idegenek vagy itteniek

Idegenek vagy itteniek

Az orosz honpolgárok túlnyomó többsége toleráns, és számukra a világban nincs olyan nép, amelyik ellenszenvet keltene.

Az orosz honpolgárok túlnyomó többsége toleráns, és számukra a világban nincs olyan nép, amelyik ellenszenvet keltene. Ezt szociológiai felmérések során állapították meg a kutatók. Jelentős mértékben ez azzal magyarázható, hogy Oroszország soknemzetiségű ország, amelyeik régi együttélési hagyományokkal rendelkezik. Azonban a politikusok és szakértők szerint a szociológiai felmérések nem tükrözik a mai társadalomban kialakult reális helyzetet, az idegengyűlölet pedig különböző mértékben jellemző az Orosz Föderáció népei képviselői több mint a felére.

A Kommerszant lapban olvasható, hogy az orosz honpolgárok fele számára nincs olyan nép, amelynek fiai ellenszenvet vagy ingerültséget váltanának ki. A  megkérdezettek 9% nem képes megmondani biztosan, érez-e ellenszenvet más nemzetiségek iránt vagy sem. Ingerültséget azonban két népcsoport vált ki részükről: az úgynevezett „nyughatatlan" közép-ázsiai és kaukázusi térségekből elszármazott népek fiai. Ellenszenvüket a megkérdezettek a terrorizmus veszélyével magyarázzák, valamint azzal, hogy a bevándoroltak nem hajlandók számolni az itteni szokásokkal és magaviseleti normákkal. Azonban az ellenszenvet érző személyeknek csaknem a fele képtelen megmondani, vajon  mi váltja ki bennük ezt az érzést. Egyébként a tősgyökeres oroszokat, illetve a szláv népek képviselőit egyetlen megkérdezett sem sorolta a „nem tetsző" népekhez.

Kommentár

A SZOVA moszkvai információ-analitikai központ igazgatóhelyettese, Galina Kozsevnyikova arra szólít, hogy nagyon óvatosan kezeljék az efféle felmérések során  kapott adatokat: „A szociológiai felmérések olykor nem tükrözik a reális helyzetet. Igaz, a  múlt év végén kialakulóban volt az etnikai alapú idegengyűlölet némely visszaesése, de közben megnövekedett a bevándorlóktól való félelem, függetlenül azok nemzetiségi hovatartozásától... Az oroszok kezdik megérteni, hogy etnikai fogalmakban nem szép kifejezésre juttatni aggályaikat, ezért szociális fogalmakat használnak. Ezek a folyamatok teljesen nyilvánvalóak és átláthatóak. Oroszországba jelenleg eléggé versenyképes emberek jönnek. És ezek a munkaerőpiacon visszaszoríthatják a helyi lakosságot."

  •  
    és megosztani