11 május 2010, 14:59

A társadalmi élet reformja

A  társadalmi élet reformja

Dmitrij Medvegyev aláírta a törvényt a költségvetési szervezetekről. A törvény  az oktatás, a kultúra, az egészségügy és a szociális szolgálatok átfogó refomját ígéri..

   A Rosszijszkaja Gazeta írja, hogy az oktatási miniszter szavai szerint a költségvetésből finanszírozott - a lakosság számára ingyenes -  szolgáltatásokból nem kevesebb, hanem több lesz. Az iskolaigazgatók lehetőséget kapnak arra, hogy önállóan rendelkezzenek az eszközökkel.  Így a munka minőségének megfelelően különböző  munkabért fizethetnek a tanároknak. Ez jó ösztönzés a tanári kar számára is a minőségi oktatásban. Ráadásul az év végén maradó összeget nem írják le az oktatási intézmények számlájáról, hanem átvezetik a következő évre.

   Az új törvény feltételezi, hogy az állami szervezetek egy része maga is munkálkodni fog annak érdekében, hogy különféle befektetéseket  szerezzen. Így egyes szolgáltatásokat fizetéses alapon nyújthat. Vagyis, a középiskolákban a szülőknek saját zsebükből kell fizetniük az oktatási program egy részét. Az állam fedezi az orosz nyelv, az irodalom, a fizika, a kémia, a biológia, a matematika tárgyak oktatását, a többit viszont „meg kell vásárolni".

 Kommentár

 

David Konsztantyinovszkij, a Szociológiai Intézet igazgató-helyettese szerint a régiókban eltérőek a szociális viszonyok és feltételek, és ez igényli a törvény komoly módosítását.

- Ha a törvényt a moszkvai körülményekhez mérjük, az egyfajta kép. Ha azonban a régiókhoz /és nálunk azok igencsak különbözőek, mint ahogyan eltérőek az önkormányzati hatóságok lehetőségei is/, akkor egészen más a kép. Ez tehát eleve a törvény korrekcióját  igényli. Vegyük azt a tételt,hogy az iskolaigazgatók önállóan rendelkezhetnek a pénzügyekkel Mindenki tudja, hogy még egyetlen kerületben is nagyon eltérőek az oktatási intézmények: akár az  oktatás színvonalát, akár például a tanári kar összetételét illetően. Az igazgatók gazdasági elképzelései is különböznek. Mindegyik a maga elgondolása alapján építi iskoláját, úgy, ahogyan azt ő szükségesnek látja. Így egyetlen törvényben nemigen lehet a variációkat és árnyalatokat rendezni. A törvényt elfogadják, de munka igazából még csak most kezdődik.

 

 

 

  •  
    és megosztani