7 május 2010, 17:58

A Győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

A Győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

Május 8.

Joszif Sztálin legfelsőbb főparancsnok felhívásából: "Berlinben Németország legfelsőbb parancsnoksága feltétel nélküli kapitulálásról szóló okmányt írta alá. A Nagy Honvédő háború, amelyet szovjet nép folytatott német fasiszta hódítók ellen, győzedelmesen véget ért, Németországot teljesen szétzúzták. Örök dicsőség a hősöknek, akik hazánk szabadságáért és függetlenségéért estek el a harcokban!"

Az 1. Ukrán front csapatai elfoglalták Drezdát. A Drezdáért vívott harcokban a hitleristák súlyos veszteségeket szenvedtek. Csak a város nyugati környékén majdnem kétezer német katonát és katonatisztet semmisítettek meg, 27 ellenséges harckocsit és páncéljárművet lőttek le.

Georgij Zsukov a Szovjetunió marsallja évekkel később visszaemlékezett: „A feltétel nélküli kapituláció aláírása után Keitel ezt mondta: "Berlin utcáin áthaladva megdöbbenéssel tapasztaltam a rombolás mértékét". Katonatisztjeink közül valaki válaszolt neki: „És azon nem döbbent meg tábornagy úr, hogy parancsára szovjet városok és falvak ezreit törölték a föld színéről, amelyek romjai alatt embereink milliói pusztultak el, többek között sok ezer gyermek is?" Keitel sápadt lett, idegesen vállát vonta és nem válaszolt semmit."

Ezen a napon Harry Truman amerikai elnök Sztálinnak ezt írta: „Önök szabadságszerető és rendkívül bátor nép képességét demonstrálták, amely szétzúzta a barbárság gonosz erőit. Közös győzelmünk alkalmából üdvözöljük a Szovjetunió népét és hadseregét, valamint annak ragyogó vezetőit."

  •  
    és megosztani