7 május 2010, 09:45

A világnak tudnia kell az igazságot a háborúról

A világnak tudnia kell az igazságot a háborúról

    A világnak tudnia kell a teljes igazságot a nagy honvédő

 


Letöltés

A világnak tudnia kell a teljes igazságot a nagy honvédő háborúról és arról a szerepről, amelyet a Szovjet  Hadsereg töltött be Európa  német fasiszta hódítóktól való felszabadításában. Ez a fő gondolata annak a terjedelmes interjúnak, amelyet a Győzelem napja előtt adott  Dmitrij Medvegyev orosz államfő az Izvesztyija napilapnak és az első tévécsatornának.

   - Az a feladat, hogy szembeszálljunk a sok évvel ezelőtti eseményekre vonatkozó történelmi tények meghamisításával, onnan ered, hogy számos kelet-európai országban egyes politikusok saját, napi érdekeiknek megfelelően interpretálják ezeket a tényeket. Ott olykor a náci bűnözők rehabilitálásáig jut a dolog, kísérletet tesznek arra, hogy  egy  sorba állítsák  Szovjet Hadsereg és a fasiszta megszállók szerepét. Az igazság pedig a következő. Éspedig az, hogy népünknek nem volt semmiféle választása: az akkori időkben hazánkban élt emberek vagy   elpusztulhattak vagy rabokká válhattak. Nem volt harmadik lehetőség, ez tény - mondta Dmitrij Medvegyev.- Még egy kérdés: ki kezdte a háborút? Ki ebben a bűnös? Ez is egyértelmű dolog, amit nemcsak a nürnbergi per anyagai rögzítenek, hanem az emberek sokaságának emlékezete is. A történelmi tények megkeverése egyszerűen rossz szándékra vall.

Ami a Szovjet Hadsereg szerepét illeti, az igazság az, hogy a hitlerista csapatok veszteségeik közel 70 százalékát a keleti fronton szenvedték el.    Ugyanakkor senki sem idealizálja a Szovjetuniónak a háború utáni időszakban betöltött szerepét - mondja Dmitrij Medvegyev.     

 - De éppen abban van a történész művészete, az egyszerű ember  józan  megfontolása,  hogy  elkülönítse a Vörös Hadsereg és a szovjet állam misszióját a háborúban, és ami utána történt. És ha nincs az a kolosszális áldozat, amit a háború oltárán a szovjet nép hozott, Európa másfajta lenne most. Nem volna korszerű, jóléti, felvirágzó, gazdag, fejlődő Európa. Nem volna, ez egyértelmű.

Semmiképpen nem lehet áldozatoknak nevezni a hóhérokat. Azok, akik egy sorba állítják a mi hadseregünk szerepét és a fasiszta megszállók szerepét, erkölcsi bűntettet követnek el.  Ebben a vonatkozásban a mai németek sokkal méltóbb módon viselkednek, mint mondjuk a balti államok egyes képviselői.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a háború mely tanulságai a legfontosabbak számunkra, Dmitrij Medvegyev kijelentette: a legfőbb dolog, hogy Oroszországnak más országokkal, a világközösség más résztvevőivel együtt kell elhárítani ezeket a veszélyeket. Az agresszor, a diktátor megbékítése általában nem hoz eredményt, főleg ha a diktátor már erőre kapott és „fékét veszti". Ezért a fő feladat most abban van, hogy létrehozzuk a nemzetközi biztonság szilárd rendszerét. Miután az elnök véleménye szerint a mostani rendszer egyáltalában nem tekinthető ideálisnak. Ezt igazolják a 2008.  augusztusában bekövetkezett drámai események is, amelyek Grúzia Dél-Oszétia elleni agressziójához fűződnek. Ezt követően jelent meg a gondolat az új európai biztonsági konstrukció kialakításáról. A világközösségnek szüksége van olyan térre, ahol egyezteti a különféle problémák összességét, feloldhatja az ellentmondásokat. Dmitrij Medvegyev szerint megközelítőleg erre gondolhattak elődeink is a 30-as években, de nem volt bátorságuk meghozni a szükséges döntéseket. A következmény ismert: a legsúlyosabb, a legvéresebb háború az emberiség történetében. Ezért most arravan szükség, hogy foglalkozzunk a korszerű nemzetközi mechanizmusok kialakításával.

Befejezésül Oroszország elnöke köszöntötte a nagy honvédő háború veteránjait a győzelem napja alkalmából. Oroszország lakói számára ez valóban népi ünnep- mondta Dmitrij Medvegyev.

  •  
    és megosztani