6 május 2010, 15:24

A Győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

A Győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

  Május 6. Brandenburgtól észak-keletre és nyugatra az Első Belorusz Front csapatai folytatták előrenyomulásukat.

Május 6.

Brandenburgtól észak-keletre és nyugatra az Első Belorusz Front csapatai folytatták előrenyomulásukat. Igyekezve visszatartani a harcosokat településeknél és csomópontoknál hitleristák egyes csoportjai rendszertelen tüzelést folytatnak, 14 rohamlöveget ejtettek zsákmányul.

 

Ezen a napon az Első, a Második és a Negyedik Ukrán Front csapatai - abból a célból, hogy szétverjék a német-fasiszta sereg utolsó nagy csoportosulását Csehszlovákiában és Bohémiában, valamint a köztársaság felszabadítása céljából megkezdték a prágai támadási hadműveletet. A Szovjet Hadsereg gyorsan mozgó seregei nagy ütemben nyomultak Prága felé, hogy segítséget nyújtsanak a város lakóinak, akik szembeszálltak a hitlerista hódítókkal.

 

A Reimsben levő amerikai parancsnokság főhadiszállásában Alfred Jodl tábornok érkezett, aki Németország új kormányát képviselte. Jodl azt ajánlotta, hogy Wehrmacht kapitulálásáról szóló dokumentumot május 10-én a hadsereg, légierők és a flotta főparancsnokai írják alá. A késést azzal magyarázta, hogy bizonyos időre volt szükség a német fegyveres alakulatok tartózkodásának kiderítésére és értesítésére a kapitulálás tényéről. A valóságban viszont a birodalom vezetői újabb nagy csoportosulást akartak bevetni Csehszlovákiában, és aztán átdobni azokat nyugatra, hogy ne a Szovjet Hadseregnek adják meg magukat, hanem amerikaiaknak.

 

Joszif Sztálin leveléből Harry Trumannak: „Egyetértek az Ön javaslatával, hogy mi hárman tegyünk megfelelő nyilatkozatot. Churchill azt ajánlja, hogy erre d.u. háromkor kerüljön sor brit nyári idő szerint, ami moszkvai idő szerint megfelel d.u. 4 órának, és washingtoni idő szerint reggel 9 órának. Értesítettem Churchillt, hogy a Szovjetuniónak ez az időpont megfelel."  

  •  
    és megosztani