3 május 2010, 17:14

Az orosz hadsereget elosztják a négy világtáj irányába

Az orosz hadsereget elosztják a négy világtáj irányába

  Oroszország Fegyveres Erőinek struktúrája gyökeresen megváltozhat a legközelebbi jövőben.

Oroszország Fegyveres Erőinek struktúrája gyökeresen megváltozhat a legközelebbi jövőben. Az ország lemond az immár 150 éve fennálló katonai körzetek rendszeréről. Most tanulmányozzák azt a változatot, hogy a parancsnokságot a négy világtáj elnevezése szerint osztják fel körzetek és flották helyett.

A katonai hatóságoknál tárgyalják a meglevő hat katonai körzet és a négy flotta átalakítását az „Észak", „Dél", „Nyugat" és „Kelet" négy operatív stratégiai parancsnoksággá -közölte egy forrás a Honvédelmi Minisztérium központi apparátusából. Amint a reform kidolgozói vélik, az új rendszer lehetővé teszi a körzetek erőinek és eszközeinek hatékony irányítását, csökkenti a vezetési szintek számát, és egyik következményként fokozza a parancsok átadásának operatív jellegét.

A Honvédelmi Minisztérium nem zárja ki, hogy az átmenet az új rendszerhez már két év múlva megtörténik. Ugyanakkor hangsúlyozzák azt is, hogy egyelőre ez csak projekt. Amint erre rámutatnak a terv kidolgozói, ezt a gondolatot már több országban megvalósították. A fő, amit sikerül elérni ilyen szemlélet mellett az, hogy a harci feladatokat operatív módon lehet kitűzni és eljutatni a csapatokhoz. Ezenkívül feltételezik, hogy az új struktúrát hozzáigazítják a hadműveleti szint irányításának Oroszországban létrehozandó automatizált rendszerét. Ez az orosz hadsereg számára forradalmi rendszer lehetővé teszi az erők és eszközök központi irányítását a csatatéren - a légierőt, a tüzérséget, a harckocsikat és a személyi állományt.

A szakértők nem vonják kétségbe maguknak a reformoknak szükségességét Oroszország Fegyveres Erőiben a nagyobb hatékonyság és a modern követelményekhez való alkalmazkodás irányában. Ugyanakkor sokan arra szólítanak fel, hogy ezt nem szabad elhamarkodni. Köztük van Igor Korotcsenko a „Nacionalnaja oborona" („Honvédelem") folyóirat főszerkesztője.

•-         Lemondás a katonai körzetekről eléggé forradalmi döntés és alapos vizsgálatot igényel. Mielőtt átállítanák Oroszország valamennyi fegyveres erőit hadműveleti-hadászati parancsokságra, nagy méretű kísérletet kell végrehajtani. Papíron lehet helyes, szép döntéseket hozni, de minden az automatizált irányítási rendszerre csúcsosodik ki. Pontosan az orosz ipar műszaki lehetőségeitől függ sokban az, hogy képes lesz e a Vezérkar átalakítani a hadsereg irányítási rendszerét.

Oroszország Honvédelmi Minisztériuma az újítások egész csomagját szándékozik bevezetni. Az egyik közülük a sorkatonákat átállítani ötnapos munkaidőre két kimenővel. Ezek a tervek, megvalósításuk nehézségei ellenére, kétségtelenül humánusak. A hadseregből ki akarják szellőztetni azt, amit a szó rossz értelmében „kaszárnya-szellemnek" neveznek, megtörni a katonai közösségek hagyományosan zárt jellegét. Nyilvánvaló, hogy az adott esetben hatékonyabban védik a sorkatonák jogait.

  •  
    és megosztani