6 április 2010, 17:16

A díszszemle megújulása

A díszszemle megújulása

  Ebben az évben a katonák azt ígérik, hogy unikális lesz a Győzelem napi díszszemle.


Letöltés

Ebben az évben a katonák azt ígérik, hogy unikális lesz a Győzelem napi díszszemle. Többek között azért is, hogy ez országos méretű díszszemle lesz: egyidejűleg Oroszország legalább 60 városában rendezik meg pontosan 10 órakor moszkvai idő szerint.  A városok listáját az elnök rendelkezése határozta meg.

 A „Vremja novosztyej" lap értesülései szerint a díszszemle történelmi és modern részből fog állni. A haditechnika csak mintegy két tucat városban vonul fel, a repülőgépek és helikopterek viszont csak az ország főtere fölött szállnak el. A Vörös téren nemcsak a modern haditechnika, hanem a háborús évek modelljei is átvonulnak.

A díszszemlén külföldi - amerikai, angol, francia - alakulatok részvételét is tervezik. Amint az OF honvédelmi minisztériumában bejelentették, a díszszemlében nem NATO-csapatok vesznek részt, hanem az antihitlerista koalícióban részt vevő szövetségeseink hadseregeinek katonái. A külföldi kollegák nagyra értékelték ezt a gesztust.

Lengyelország bejelentette igényét, hogy részt venne díszőrségének százada. A lengyel hadsereg alakulatai harcoltak a fasiszták ellen szovjet területen, részt vettek Berlin elfoglalásában és 1945-ben a Győzelmi díszszemlében.  Részt vesznek a díszszemlében a FÁK országainak alegységei is. Összesen mintegy ezer katonára számítunk a közeli és távoli külországokból.

Alekszej Iszajev, a hadtörténeti intézet munkatársa azt állítja, hogy nem példa nélküli a szövetségesek részvétele a Győzelem napi díszszemlében.

Nem sokkal a háború után Berlinben közös díszszemlét tartottak, amelyben nemcsak szovjet csapatok, hanem szövetséges alakulatok is részt vettek. Külön szeretném kiemelni a lengyel katonák lehetséges részvételét. Ezt csak üdvözölhetjük, mivel róluk véleményem szerint érdemtelenül megfeledkeznek.  Jóllehet a berlini hadműveletben százezer lengyel vett részt. Annál is inkább, mert Lengyelország nem volt a tárgyaló felek között, amikor Európa háború utáni berendezéséről tárgyaltak és nem kapott semmilyen megszállási övezetet. Itt természetesen fontosabb nem a történészek, hanem a lakosság véleménye. Mennyire áll készen társadalmunk arra, hogy a Vörös téren felvonulnak nemcsak Oroszország hadseregének katonái, hanem más államokéi is. Elvben ezzel adózunk szövetségeseink emlékének, akik hozzájárultak a hitleri Németország szétzúzásához. Ezenkívül ezt úgy is lehet értékelni, mint a „hidegháború" hagyatékának elutasítását. Hiszen korábban a szövetségesek csapatai és a szovjet csapatok csak azért nem vettek részt a közös díszszemlékben, mert a „vasfüggöny" különböző oldalaira kerültek.

Tervezik, hogy az orosz fővárosban részt vesznek a díszszemlében Nagy-Britannia, Franciaország és az USA zenekarai. Összevont zenekarral május 9-én végigmennek a Vörös téren.

  •  
    és megosztani