22 március 2010, 10:13

A győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

A győzelem krónikája. Napi beszámoló a II. világháború frontjairól

Szovjetunió, március 22.

 Németországban a Danzigi irányban az ellenfél makacs ellenállását letörve a szovjet csapatok harcokkal elfoglaltak több települést.  A németek ellentámadásokkal, gyalogsági lövegekkel és a hadihajók tüzérségi támadásaival próbálják feltartóztatni a szovjet egységek  eljutását a Danzigi-öböl partjához.

A német katonák és tisztek mind gyakrabban adják meg magukat csoportosan. A szovjet csapatok letörik az ellenállás utolsó gócait is befejezik a bekerített német csapatok leverését. A harcok helyén ezrével hevernek a hitleristák tetemei. A csatákban sok száz ellenséges löveget, aknavetőt és más fegyverzetet semmisítettek meg.

Joszif Sztálin levele Franklin Roosevelthez, az Egyesült Államok elnökéhez.

„ A Vörös Hadsereg által felszabadított volt amerikai hadifoglyok a szovjet táborokban jó körülmények között vannak. Mindenesetre jobb körülmények között, mint a volt szovjet hadifoglyok az amerikai  táborokban, ahol gyakran a német hadifoglyokkal együtt tartották őket. Egyeseket jogtalan megszorítások érték, meg is verték őket. Erről már többször tájékoztatták az amerikai kormányt."

Szövetségesek

Patton amerikai tábornok írja aznap:

„ A Rajnán való átkelést minden késedelem nélkül megvalósítottuk: egyszerűen megváltoztattuk két hadosztály irányát kelet felé, miközben a két hadtest többi egysége déli irányba nyomult előre. Ez a manőver megtévesztette a németeket, miután azt hitték, hogy nincs szándékunkban átkelni a Rajnának ezen a szakaszon. A hadműveleti elgondolást ragyogóan végrehajtottuk".

Történelem részletekben

A Szovjetunióban 1934. április 16-én hozták létre az ország legmagasabb kitüntetését, a Szovjetunió Hőse címet.  Ezt a kitüntetést olyan személyeknek adományozták, akik a  harcok során szerzett kimagasló érdemeket szereztek. A II. világháború idején a Szovjetunió Hőse aranycsillagát 11 ezer 635 katona és tiszt kapta meg. A Szovjetunió Hőse kitüntető címet adományozták több mint 20 külföldi polgárnak, köztük a Normandia-Neman ezred pilótáinak és Jan Nalepkának, a csehszlovák partizánosztag vezetőjének.

 

 

 

 

  •  
    és megosztani