27 február 2010, 16:45

A strasbourgi bíróság döntéseit törvényesítették Oroszországban

A strasbourgi bíróság döntéseit törvényesítették Oroszországban

  Ezentúl az Emberi Jogok Európai Bíróságainak ítéletei törvényes alapul szolgálnak az orosz bírósági döntések felülvizsgálatához.

  Ezentúl az Emberi Jogok Európai Bíróságainak ítéletei törvényes alapul szolgálnak az orosz bírósági döntések felülvizsgálatához. Ezt a határozatot hozta az Orosz Föderáció Alkotmánybírósága.

Jogcímül ehhez a döntéshozatalhoz három orosz állampolgár megkeresése szolgált, akiknek panaszait korábban a strasbourgi európai bíróság vizsgálta. Megítélésük szerint az orosz bíróságok döntései ügyeikben helytelenek voltak és sértették jogaikat. Mind a három eljárásban az európai bíróság észlelte az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény megsértését, és arra kötelezte Oroszországot, hogy kompenzálja állampolgárainak az erkölcsi kárt és a jogaik csorbítása által okozott anyagi veszteségeket.

A kérelmezők az általános jogkörű bíróságokhoz fordultak azzal, hogy vizsgálják fölül ügyeiket, de kérelmeiket elutasították. Emellett a bírák arra hivatkoztak, hogy az orosz törvényhozásban nincs olyan cikkely, amelyik szerint az európai bíróság ítélete alapul szolgálhatna az ügy felülvizsgálatához. Ezután a kérelmezők kénytelenek voltak az Alkotmánybírósághoz fordulni.

Véleményük szerint nem elegendő csupán a strasbourgi bíróság által megítélt pénzbeli kártérítés kifizetése. Az orosz állam köteles teljes egészében visszaállítani sérelmet szenvedett jogaikat. Ehhez pedig felül kell vizsgálni a helytelenül hozott döntéseket.

Gennagyij Zsilin, az Alkotmánybíróság bírája, aki elnökölt ebben az ügyben, teljes egészében megalapozottaknak tartotta a kérelmezők igényeit. Az Emberi Jogok Európai Bíróságainak ítéletei kötelezőek Oroszország számára - jegyezte meg:

Mi a probléma? A meglevő normák hiányosak. Ezért az Alkotmánybíróság azt tartotta, hogy ezt a joghézagot pótolni kell. És most a parlament - úgy vélem - kipótolja ezt azáltal, hogy megfelelő tétellel egészíti ki a Polgári Eljárási Törvénykönyvet.

Az Alkotmánybíróság döntése szerint a strasbourgi bíróság ítéletét újonnan felmerült körülményeknek kell tekinteni. Ez az ügyek felülvizsgálatára kötelezi az orosz bíróságokat. Amíg a törvényhozók módosítják a Polgári Eljárási Törvénykönyvet, az Alkotmánybírósághoz fordult három kérelmező ügyét már felül kell vizsgálni.

  •  
    és megosztani