25 február 2010, 17:18

A START-szerződést összekötik a védelmi fegyverzettel

A START-szerződést összekötik a védelmi fegyverzettel

  A hadászati és támadófegyverzettel kapcsolatos új szerződé

A hadászati és támadófegyverzettel kapcsolatos új szerződésben /START/ figyelembe veszik a védelmi komplexumokkal való összefüggéseket is. Ezt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter jelentette ki az Oroszország Hangja Rádió elnökének kérdésére. Andrej Bisztrickij a RIA Novosztyi hírügynökségnél és a Russia Today tévécsatornánál dolgozó kollégáival együtt részt vett a külügyi főhatóság vezetőjével tartott hagyományos találkozón, amelyet  egyenes adásban közvetítettek.

Intenzíven folyik az új orosz - amerikai START-szerződés előkészítése, bár olykor beleütköznek a bürokráciába.

   - Február 24-én, szerdán telefonbeszélgetés zajlott le az orosz és az amerikai elnök között a START témájában. Dmitrij Medvegyev és amerikai kollégája megerősítették, hogy a korábbi megállapodások érvényesek.  A hadászati támadó és a stratégiai védelmi fegyverzetek -  vagyis a START és a rakétavédelem - kölcsönös kapcsolatáról van szó. Oroszországban arra számítanak, hogy az amerikai tárgyalók ezt a kölcsönös összefüggést rögzítik az új egyezmény szövegében. Ezen kívül a két elnök megállapodott, hogy a START-szerződés szigorúan paritásos lesz. Mi egymást partnereknek nevezzük, barátkozni akarunk, ezért a gyanakvás szintjének sokkal alacsonyabbnak kell lennie.  Nincs szükség eltúlzott ellenőrző intézkedésekre, ugyanakkor fontos, hogy ezek az intézkedések azonosak legyenek mindkét fél számára.

    A biztonság témájáról szóló beszélgetésben az újságírók kitértek az orosz elnök kezdeményezésére. Mint ismeretes, 2008 nyarán berlini látogatásakor Dmitrij Medvegyev javasolta olyan békefenntartó mechanizmus kidolgozását Európában, amelyben egyetlen államnak vagy nemzetközi szervezetnek sem lenne monopóliuma a biztonság szavatolására. Oroszország semmi olyat nem ajánl az európaiaknak, amely nem hangzott volna már el   felső szintű kollektív politikai  nyilatkozatok formájában az euróatlanti térségben a 90-es évek végén. Ugyanakkor a politikai nyilatkozatok nem jelentenek vállalásokat. Partnereink ezt megértik és készek megvitatni az orosz kezdeményezést.

Érdekelte az újságírókat Oroszország és Grúzia viszonya, a kapcsolatok perspektívája.

   - Grúziával a kapcsolatokat nem Oroszország, hanem a jelenlegi grúz rendszer szakította meg. Ez a rezsim nem csak a kapcsolatokat szakította meg, de mániákus szívóssággal mindent megtett azért, hogy viszályt szítson Oroszország és Grúzia népei között. Mi semmiféle  kapcsolatot nem tartunk személyesen Szaakasvilivel, miután ő bűnöző, aki parancsot adott az emberek legyilkolására megszegve valamennyi nemzetközi kötelezettséget. De nem térünk ki a grúz fél esetében a kapcsolatok elől. Készek vagyunk felújítani a rendszeres légi közlekedést. Bízom benne, hogy március elsejétől működésbe lép a földi határátkelő-hely. Ha a grúz fél hangulata nem fog megváltozni, akkor mi készek leszünk teljesíteni az ezzel kapcsolatos megállapodást.

  Ami Dél-Oszétiát és Abháziát illeti, itt a fő gond, amely elvezetett a 2008. augusztusi tragédiához, abban van, hogy a posztszovjet grúz vezetők egész sora nem volt képes követni saját népe alapvető érdekeit. Oroszország mindig figyelembe vette, hogy ezekkel a népekkel  évszázadok óta együtt élünk, hogy testvérei az orosz Észak-Kaukázusban élő népeknek. Moszkva mindent megtesz azért, hogy ezek a népek továbbra sem érezzék azt, hogy bármi is fenyegeti biztonságukat. Ezt szilárdan garantálják a már meglevő, illetve a kidolgozás alatt álló nemzetközi jogi dokumentumok.

 

 

 

  •  
    és megosztani