26 november 2009, 14:28

Van-e a rendőrségnek jövője?

Nincs kizárva, hogy a szovjet korszak óta eltelt idő akár legnagyobb rendő

Nincs kizárva, hogy a szovjet korszak óta eltelt idő akár legnagyobb rendőrségi reformját valósítják meg, amely nemcsak az egyes alegységek átnevezését, a káderek áthelyezését jelentheti, hanem a rendőrségnek, mint rendszernek a megváltoztatását is. Amint a Vremja novosztyej írja, mindeddig a rendőrség reformja csak a jogvédőknél és az ellenzék képviselőinél volt téma. Az ország vezetősége és a parlamenti többség igyekezett elkerülni a Belügyminisztérium és általában véve a rendfenntartó szervek bírálatát, csak a legnagyobb botrányokra reagált, akkor is óvatosan. Most viszont a rendőrség átalakításáról, átfogó megtisztításáról és létszámának minimum felére csökkentéséről nem csupán a hatalmi párt valamelyik képviselője beszélt, hanem az Egységes Oroszország vezető szervének, a főtanácsnak a tagja, Andrej Makarov, aki az Állami Duma képviselője. Kijelentette, hogy „most az emberek jobban félnek a rendőrségtől, mint a banditáktól” ,miután azokat „el lehet kerülni”. Szerinte a Belügyminisztériumot „nem lehet modernizálni, megreformálni, csak felszámolni”.
   A képviselő úgy fogalmazott, hogy ez kimondottan személyes véleménye, amelyet nem az egész Belügyminisztérium tevékenységének értékelése során fejtett ki, hanem akkor, amikor a minisztérium képviselői megpróbálták gátolni az adósértések területének dekriminalizálásáról szóló törvénytervezet áttekintését. De világos, hogy a rendőrség, mint rendszer számára nem múlhatnak el következmények nélkül ezek a kemény értékelések, amelyeket a hatalmi párt egyik – magas rangú — képviselője fogalmazott meg. Annál is inkább, mert a hatalmi pártból nem szokás véletlen, „nem szankcionált” kommentárokat és értékeléseket adni fontos politikai témákról. Vagyis ez annyit jelenthet, hogy az Egységes Oroszország befolyásos tagjainak egy része a rendfenntartó szervek problémáit illetően határozottabban körvonalazza álláspontját.
   Érdekes, hogy az Egységes Oroszország pártban hivatalosan elhatárolták magukat Makarov úr álláspontjától, de ezt nagyon tapintatosan tették. A rendőrség siralmas állapota annyira szembetűnő és fájdalmas téma, hogy előbb utóbb foglalkozni kell vele, és inkább előbb. Ha pedig így van, akkor politikai szempontból ez igen aktuálissá válik. Nagy bizonyossággal mondható, hogy Andrej Makarov kemény hangú fellépése a kezdetét jelenti a hatalmi párt átgondolt kampányának, esetleg még egy új nemzeti projektnek is, amelynek célja a rendteremtés a belügyi szerveknél. Ezzel ugyanis a párt ismét kiemelheti vezető szerepét a politikai porondon és nem ad ilyen előnyös ütőkártyát opponensei kezébe.
Kommentár

Mihail Vinogradov, a Politikai Konjuktúra Központ vezérigazgatója értékeli Makarov képviselő kezdeményezését.
-Létezik bizonyos eszmei krízis a Belügyminisztérium rendszerének megreformálását illetően. Az átalakításokra voltak precedensek. Ukrajnában például a közlekedésrendészetnél, vagy Grúziában is. A munkaerő piacon van kínálat, így a Belügyminisztérium rendszerében a káderek rotációja megoldható. A kérdés megoldásra érett, hiszen sokan úgy vélik, a Belügyminisztérium a polgárok ellenében cselekszik. Más kérdés, hogy a reformmal összefüggő kérdéseket konceptuálisan még nem dolgozták ki. Egyelőre ez nem komolyabb még, mint egy érdekes kezdeményezés előrevetítése. De mindenképpen fontos és hasznos, mint vitatéma, mint példa a szakértői áttekintésre.


  •  
    és megosztani