24 november 2009, 16:36

(VIDEO) A könyv, ami megváltoztatta a világot

150 évvel ezelőtt jelent meg Charles Darwin könyve „ A fajok eredete természetes kiválasztódás útján, vagy a létért való küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása” címmel.

150 évvel ezelőtt jelent meg Charles Darwin könyve „ A fajok eredete természetes kiválasztódás útján, vagy a létért való küzdelemben előnyhöz jutott fajták fennmaradása” címmel. Az 1859. november 29-én megjelent első kiadás egy nap alatt elfogyott. Óriási hatást gyakorolt a kortársakra ez a mű, amely igazi szenzáció, valóságos „bomba” volt. Ma sem csillapodtak a könyv körüli viták .
   Darwin 20 éven át dolgozott „A fajok eredete” c. munkáján, nagy gondossággal gyűjtve az anyagokat. Még fiatalember volt, amikor megkezdte naplójának vezetését, amelyben leírta az egyes állatfajtákról, növényekről összegyűjtött információkat. De ezek az akkori időkben szokásos statisztikai megközelítéssel készültek: azaz a meglevő jellemző tulajdonságok egyszerű leírására szorítkoztak. A nagy változást Darwin életében a Beagle hajón megtett világkörüli tudományos út hozza — mondja Olga Vanysina, a moszkvai Állami Darwin Múzeum tudományos munkatársa. 
  - Úgy szállt fel a Beagle-ra, hogy szilárdan meg volt győződve: a fajok egyszer és mindenkorra olyanok, amilyennek az Isten megteremtette őket. Vagyis csak tanulmányozni kell a fajokat. Darwin teológiai képzést is kapott. De nagyon jó megfigyelő volt, gyermekkorától szerette a természetet, végzett gyűjtőmunkát. Éppen ezek a gyűjtemények vezették el arra a gondolatra, hogy a fajok nem egyszer és mindenkorra azonosak és hogy változhatnak. 
   Sokáig nem tudta megérteni, hogyan történnek ezek a változások. Végül arra a gondolatra jutott, hogy a természetes kiválasztódásban kell keresni az új fajok megjelenését. A természetes kiválasztódást tartotta az oknak, amely révén az erősebb, az alkalmazkodóbb lények győznek a létért való küzdelemben. Darwin az evolúció mechanizmusát fokozatos természetes szelektálódásként értelmezte.
   Ezt az elméletet fogalmazta meg „A fajok eredete” című. 1859. november 24-én megjelent munkájában. Egyes tudósok szenvedélyesen támogatták őt, mások keményen bírálták. Az első kiadás — 1170 példány — egy nap alatt elkelt. Kérdés, hogy napjaink biológusa számára mennyire alapmű a Darwin munkája,
  — Ahogy a fizika Newton által felfedezett törvényekre épül, éppúgy napjainkban Darwinra támaszkodik a jelenkori biológia is. Sőt: a mai biológusok azt mondják, hogy Darwin sok tekintetben előre látott. Mind a mai napig nem avult el a fajok darwini meghatározása. Nem véletlen, hogy „A fajok eredete” az újrakiadásokat tekintve versenyez a Bibliával. Vagyis egyike a legtöbbet kiadott műveknek.
Charles Darwin „A fajok eredete” c. művét 30 nyelvre fordították le, egyebek között eszperantóra is, és szinte a világ minden országában megjelentették.

 

 

 

  •  
    és megosztani