29 október 2009, 16:22

Hadművelet, amely predesztinálta Magyarország kilépését a Második világháborúból

65 évvel ezelőtt megkezdődött a Budapesti hadművelet, a Második világháború történetének egyik legfeszültebb és legvéresebb hadművelte.

65 évvel ezelőtt megkezdődött a Budapesti hadművelet, a Második világháború történetének egyik legfeszültebb és legvéresebb hadművelte.


1944 őszén a szovjet csapatok széleskörű előrenyomulása következtében a front déli szárnyán kialakultak feltételek Magyarország felszabadítására. Ez az ország a fasiszta koalícióhoz tartozott. Kivezetése a háborúból meggyengíthetné a náci Németország állásait, amelyek úgyis meggyengültek Románia és Bulgária elvesztése következtében, valamint a szovjet csapatok belépése következtében Jugoszlávia területére.


A náci Németország vezetősége Magyarországot támaszpontnak tekintette ebben a körzetben. Márciusban a német hadsereg megszállta Magyarországot. Néhány hónap múlva letartóztatták és Németországba vitték Horti Miklós régenst. Hatalomhoz vezették Szálasi a magyar fasiszták vezetőjét.


A Második és a Harmadik Ukrán Front csapatai parancsot kaptak Budapest elfoglalására. Velük szemben állt a Wehrmacht „Dél” hadcsoportja. Budapest elővárosában védőpontok rendszerét emelték fel. A csehszlovák határ mentén viszont erős védelmi sávot alakítottak ki. A Második Ukrán Front csapatai keletről nyomultak előre. Az elején az előrenyomulás sikeresen fejlődött. Mindazonáltal az ellenségnek sikerült jelentős erőket átdobni a magyar főváros környékére, és megállítani a szovjet csapatok előrenyomulását. Decemberben, amikor hozzácsatlakozott a Harmadik Ukrán Front, a helyzet gyökeresen megváltozott. Erőfeszítése révén sikerült szétverni német csapatokat a Duna keleti partján, a németek a folyón túlra vonultak vissza. A hónap végén a két szovjet front egységei egyesültek és befejezték az ellenfél csaknem 200-ezres budapesti csoportosulásának a bekerítését.


Annak megsemmisítése viszont elhúzódott a bekerítés külső vonalán kialakult események következtében, ahol a fasiszta parancsnokság 1954 januárja folyamán többször próbálta szétszakítani a bekerítést. De ezek az erőfeszítések eredményteleneknek bizonyultak. Február 13-án a szovjet hadsereg felszabadította Budapestet. Az ellenség 138 ezer katonája és tisztje megadta magát. A Vörös Hadsereg sok katonája és hadvezére hősiességet tanúsított. Georgij Kumanyov Oroszország Története Intézetének egyik vezetője ezzel kapcsolatban elmondta:


- Példaként megemlíthetném a Dunai Flottilla aktív részvételét a


hadműveletben, amelynek parancsnoka Georgij Holosztyakov volt, aki jó hírnevet szerzett a Novorosszijszki és a Budapesti hadművelet során. Novorosszijszk védelme alatt a tengernagy géppuskával a kezében másokkal együtt nem egyszer ment rohamra. A háború során kilenc ország legmagasabb kitüntetését kapta meg.


Ehhez hozzá kell tenni, hogy a 2. és a 3. Ukrán Front parancsnokai Rogyion Malinovszkij és Fjodor Tolbuhin híres marsallok voltak. A Budapesti hadművelet predesztinálta Magyarország kilépését a háborúból, az ország antifasiszta átalakításokat kezdte meg az országban. Ugyanakkor Németország elveszítette az egyik utolsó szövetségesét. A Szovjet Hadsereg lehetőséget kapott hadműveletek megkezdésére a Birodalom déli határain, Ausztria és Csehszlovákia területén. A fasizmus kudarcának elkerülhetetlensége nyilvánvalóvá vált, és ezzel kirajzolódtak Európa várva várt felszabadításának perspektívái.


  •  
    és megosztani