29 október 2009, 15:04

Egy euroszkeptikus túszai

Az Európai Unió csúcstalálkozója, amelynek mai ülés

Az Európai Unió csúcstalálkozója, amelynek mai ülésén az EU elnökét és külügyminiszterét kellene választani, nyilvánvalón eredménytelenül végződik – véli Borisz Tumanov szemleírónk.
Ennek oka Václav Klaus cseh elnök irracionális makacssága, aki bár belegyezett a szerződés aláírásába, de ezt a döntését még ratifikálni kell.
Közismert, hogy Klaus úr soha nem rejtette saját euroszkepticizmusát. Szavai szerint a Lisszaboni Szerződés korlátozza Csehország szuverenitását. Először nem akarta ratifikálni azt, abban bízva, hogy az Írországi népszavazás újra „nemet” mond az Európai Alkotmány csonka változatának. És azután, hogy Írország lakossága egyetértett a dokumentummal, Václav Klaus kijelentette, hogy mindaddig nem írja alá a Lisszaboni Szerződést, amíg európai vezetők nem biztosítják neki azon jogot, hogy ne írja alá az EU alapvető jogairól szóló chartáját. Véleménye szerin erre azért van szükség, hogy megelőzzék a szudétanémetek esetleges visszatérését, akiket a Második világháború befejezése után kitelepítettek Csehországból. Első pillantásra ez a követelés csupán közönséges ürügynek tűnik. De még abban az esetben is, ha Klaus úr megkapja lehetőséget az alapvető értékek chartája kikerülésére, még mindig hivatkozhat a cseh Alkotmánybíróságra, amely megállapíthatja, hogy a Lisszaboni Szerződés nem fér össze Csehország Alaptörvényével. E bíróság döntése csak november 3-ra várható, ami azt jelenti, hogy abban az esetben, ha a döntés pozitív lesz, európai vezetőknek novemberben újra össze kell jönniük rendkívüli csúcstalálkozóra, hogy véghezvigyék az eljárást, amely októberben meghiúsult Klaus úr euroszkeptikus szeszéjei miatt.
Szükségtelennek tartom kielemezni makacsságának okait, amely különben intézményi káoszba sodorhatja az EU-t. Pont ellenkezőleg, fontos, hogy rámutassunk: Klaus úr esete megmutatta Európa alkotmányos épületének gyenge pontját. Közismert, hogy a karaván sebessége a sivatagban a leglassúbb teve sebességétől függ. Lehet, hogy az EU saját makacskodói túszává válik, akik előtérbe helyezik saját szuverenitásukat, nem pedig kollektív érdekeket.
Csak az marad hátra, hogy kiderítsük: képesek lesznek-e európai országok közös nevezőre jutni, hogy megóvják magukat az euroszkepticizmus megismétlődésétől.


  •  
    és megosztani