21 október 2009, 19:05

Az elnök a csúcstechnológiákra irányítja az iparosok figyelmét

Az orosz gazdaság feladata elhagyni a nyersanyag-orientált modellt. Ez volt Dmitrij Medvegyev elnök és az Oroszországi Iparosok és Vállalkozók Szövetsége képviselői mai találkozójának vezérfonala.Mihail Kurakin tudósítónk jelenti a Kremlből.Nem először kerül sor hasonló formátumú találkozókra. Lényegében a hatalom és a nagyvállalkozók nyílt eszmecseréjéről van szó a mindkét félt érdeklő témakörben. A mai tanácskozást Dmitrij Medvegyev azzal kezdte, hogy rámutatott az egybegyűlteknek minapi cikkére, amelyik „Oroszország, előre!” címmel jelent meg, és arra, hogy folyamatban van a Szövetségi Gyűlésnek szóló elnöki üzenet kidolgozása. A cikkben az államfő az országos helyzet értékelése mellett felszólította a honpolgárokat, hogy vegyenek részt a vitában, amelyet a válságból való kilábalás és az ország modernizációja témájában rendeztek. Az elnök egyébként a legnagyobb orosz cégek vezetőit is véleménynyilvánításra szólította fel.„Szeretném hallani önöktől, hogy mi a véleményük a gazdaság modernizálásáról. Mintha mindenki tisztában lenne azzal, hogy így élni tovább nem lehet. A válság felszínre hozta az orosz gazdaság leggyengébb oldalait. És ha mi nem változtatunk semmit, akkor az új válság maga alá temet számos itt is képviselt társaságot. Országunkban nincs példája annak a pénzügyi támogatásnak, amelyet a gazdaságnak és a társaságoknak nyújtottunk. E segítségnek megvolt a hatása, bizonyos gyümölcsöket hozott. A harmadik negyedév előzetes eredményei is bizonyítják, hogy a mély gazdasági visszaesés ellenére – amire egyébként a jelenlevők közül egyetlen ember sem számított – kezdünk kilábalni a válságból. Vagyis az orosz gazdaság a világgazdaságra jellemző forgatókönyv szerint fejlődik, ami már önmagéban sem rossz. Közös feladatunk elhagyni a nyersanyag-orientált modellt még abban az esetben is, ha az itt képviselt cégek jelentős része éppen ebben a szférában folytat tevékenységet. De köztudott, hogy a magasabb formára épülő termelés kialakítása a mi jövőnk, a gazdaság bármely területéről is legyen szó. A legtöbb orosz társaság vezetősége mindazonáltal alábecsüli a csúcstechnológiák alkalmazásának potenciálját. Elsősorban az eladás szintjének növelésére koncentrálnak, de nem az költségek csökkentésére, nem a termék minőségének fokozására és a munka termelékenysége növelésére. És ez orvosi tény,” – hangoztatta Dmitrij Medvegyev.Az üzleti közösség nevében az Oroszországi Iparosok és Vállalkozók Szövetségének vezetője, Alekszandr Sohin szólalt fel. Beszédében nem vitatta a Dmitrij Medvegyev által megállapított „diagnózist”. A Szövetség elnöke azokra a kezdeményezésekre hívta fel a figyelmet, amelyekkel az üzleti körök a találkozóra jöttek. Alekszandr Sohin egyebek között javasolta, hogy idővel részvénytársaságokká alakítsák át az állami korporációkat. És az államfő ezzel egyetértett. Sohin 2 vállalattípusról beszélt. Az egyik típus technológiai lemaradása 5-7 évet tesz ki, a másik típusé pedig 2-3 évet. Ezzel kapcsolatban az Oroszországi Iparosok és Vállalkozók Szövetségének vezetője úgynevezett „felzárkózó modernizációt” javasolt.Medvegyev elnök felszólította az üzletembereket, hogy előre megírt szövegek nélkül szólaljanak fel. Mihail Fridman, az Alfa Group bank vezetője, amint szót kapott, több aggályának adott hangot, amelyek a jognormákban észlelhető „szűk helyekkel” kapcsolatosak. Jelenleg folyamatban van a csődeljárásról, a kereskedelemről, az inside-információkról szóló törvényjavaslatokat kidolgozása. Mihail Fridman felajánlotta, hogy a készülő törvényeket adják szakvéleményezésre az üzleti közösség képviselőinek. Az elnök, a maga részéről, a Társadalmi Kamarát javasolta fórumként.A Bazel és a Russzkij Aljuminyij társaságok vezetője, Oleg Gyeripaszka a korrupció magas szintjére panaszkodott az elnöknek, amire Dmitrij Medvegyev azzal válaszolt, hogy az üzleti köröknek kell elsősorban gondoskodniuk arról, hogy ne adjanak csúszópénzt és az illetékes szerveknél jelentsék be, ha őket zsarolni próbálják. Egyszóval, a vita valóban tökéletesen tárgyilagos volt. A javaslatok bizonyos részét az államfő elfogadta, más esetben kifejtette az állami hatalom álláspontját, hogy miért cselekedtek éppen így, de nem amúgy. Végeredményben az orosz üzleti közösség egyértelmű jeladást kapott, éspedig azt, hogy az orosz gazdaság nagyobb része az ő kezében van, és az államnak egyáltalán nem mindegy, hogy minként fejlődik az orosz gazdaság legaktívabb és mobil magánszektora.


  •  
    és megosztani