13 június 2007, 18:26

Puskin-nap és az orosz nyelv éve

Június 6. minden évben Puskin-nap Oroszországban. Állami ünnep, ami meglepőnek tűnhet.

Június 6. minden évben Puskin-nap Oroszországban. Állami ünnep, ami meglepőnek tűnhet. De Alekszandr Puskin nemcsak népe irodalmának fejlődését határozta meg, nemcsak az orosz irodalmi nyelv megteremtésében lett úttörő. Oroszországban ő egyfajta nemzeti jelkép is, amelyben összegeződnek az orosz ember vonásai, karaktere egész mentalitása. Jelkép és példakép egyszerre.


Június 6-án e moszkvai metróban a mozgólépcsőn haladók egész kis megemlékezést hallhattak Puskinról. Nem mintha nem tudná itt bárki is, hogy mikor született Puskin…A hosszú és meredeken felfelé ívelő, kissé zakatoló lépcsőn az előttem álló két hölgy-talán anyukák- éppen a most bevezetett egységes érettségi-felvételi rendszert bírálta… Úgy tűnt, érdekeltek voltak a témában.” Ahhoz, hogy jól megírd, Cárszkoje szelóban kellett volna tanulni!”- mondta egyikőjük. ”De vizsgázni ott is kellett” -replikázott a másik.


Igen, a műveltséget kétségkivül előkelő intézményben sajátitotta el Alekszandr Puskin. Amikor 1811.október 19-én megnyilt Cárszkoje Szelo-ban a nevelőintézet, az első évfolyamon harmincadmagával kezdte meg tanulmányait. Valamennyien előkelő nemesi család sarjai .Legendás tanulóévek voltak ezek…Aki ellátogat a Pétervár környékén levő nagymúltú helyre, és bolyong a patinás oktatási intézményben, biztosan meghatódik, amikor látja a félmagasságú fallal elrekesztett szobácskákat, ahol a diákok tanultak. A 14.számú névtáblán olvasható Puskin neve. Sokféle vizsgát tett itt az ifjú, de a fő vizsga számára mégsem tantárgyakból volt . Az igazi próba az volt, amikor a 16 éves fiatalember a kor nagy költője, Gyerzsavin előtt elszavalta a „Visszaemlékezések Cárszkoje szeloban”cimű versét.


Maga Puskin naplójában igy emlékezik vissza erre a pályafutását meghatározó eseményre:” Képtelen vagyok leirni lelkiállapotomat. Midőn eljutottam ahhoz a sorhoz, melyben Gyerzsavin nevét emlitettem ,hangom kamaszosan megtört…. Nem tudom, hogyan fejeztem be szavalatomat…nem tudom, hová bújtam. Gyerzsávin elragadtatásában látni kívánt, meg akart ölelni…mindenütt kerestek, de sehol sem találtak…” Igy indul a pályafutása annak az embernek, akinek munkássága szerencsére nemcsak érettségi téma, hanem nagyon is élő az oroszországi mindennapokban. Elsősorban is a nyelv miatt. Az orosz nyelv Puskin nyelve, melyet a 17O millióan anyanyelvnek vallanak ,a világon pedig 35O millióan beszélik. A 2007-es esztendőt Moszkva az orosz nyelv évének tartja. Igy az idei Puskin- ünnep nagyon szerencsésen kapcsolódik a nyelvi évhez, amely 8O országra terjed ki. Több mint 9OO rendezvény hivatott arra, hogy megismertesse Oroszország életét és kultúráját,kedvet adjon Puskin nyelvének tanulásához. És erre egyre nagyobb az igény. Magyarországon jelenleg 89 tanintézetben tanitanak oroszt. De amint Bakonyi István,a Magyarországi Orosz nyelv-és irodalomtanárok Egyesületének főtitkárára a Népszabadságnak elmondta, Magyarországon a rendszerváltás előtt tizezer orosztanár működött, most pedig csupán 3OO. Ugyanakkor az egykori orosztanárok közül sokan szeretnék ápolni , szinten tartani az orosz nyelvet .Budapesten az Orosz Kulturális Központban van lehetőség az orosz nyelv különböző szintű elsajátitására. Az érdeklődésfokozódása érthető :az utóbbi években megélénkültek az orosz –magyar kapcsolatok. Magyarországon is egyre inkább keresik az oroszul tudókat: Puskin országa gazdaságilag gyorsan fejlődik, ez pedig vonzó. Számos fiatal gondolja úgy, hogy az angol vagy a német mellé felveszi az orosz is.


….”Puskin nincs itthon”-ezzel a cimmel mutatta be a Budapesti Orosz Kulturális Központ Jurij Roszt ismert moszkvai fotográfus kiállitását. Jelképes a cím: valóban ha akár egykori moszkvai lakásában járunk, a régi Arbáton, akár Szentpéterváron a Mojkán levő lakásmúzeumában, mindenütt az az érzésünk: csak egy pillanatra távozott, a közelben van. „Puskin nincs itthon”. De mindjárt hazaérkezik.


  •  
    és megosztani